گرامی بادسالگردشهادت دانشجوی زیست شناسی دانشگاه شیرازحامدنورمحمدی

0
642
گرامی باد سالگرد شهادت دانشجوی زیست شناسی
گرامی باد سالگرد شهادت دانشجوی زیست شناسی دانشگاه شیراز حامد نور محمدی

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۲/۱- گرامی باد سالگرد شهادت دانشجوی زیست شناسی دانشگاه شیراز حامد نور محمدی

گرامی باد سالگرد شهادت دانشجوی زیست شناسی دانشگاه شیراز حامد نور محمدی
دانشجوی دانشگاه شیراز حامد نورمحمدی در جریان مراسم اول اسفند و بزرگداشت شهدای ٢۵ بهمن۸۸ به شهادت رسید.
حامد نورمحمدی دانشجوی زیست شناسی دانشگاه شیراز بود او در روز اول اسفند ماه ۸۹ توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از روی پل روگذر میدان دانشجو و میدان نمازی شیراز به پایین پرت شد و در برخورد با یک ماشین در دم جان باخت .
این دانشجو اهل خرم آباد لرستان بود .

پس از کشته شدن حامد نورمحمدی نیروهای حراست دانشگاه با حضور در خوابگاه دستغیب به تهدید دانشجویان پرداختند و قصد ممانعت از برگزاری مراسم یادبود حامد نورمحمدی را داشتند که با مقاومت دانشجویان روبرو شدند.
حامد نورمحمدی

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید