کیانوش اصلانی دانشجوی مهندسی عمران دانشگاه آزادروزجهانی زبان مادری راتبریک گفت و به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد

0
162
کیانوش اصلانی دانشجوی مهندسی
کیانوش اصلانی دانشجوی مهندسی عمران دانشگاه آزادروزجهانی زبان مادری راتبریک گفت و به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۴/۲۳-کیانوش اصلانی دانشجوی مهندسی عمران دانشگاه آزادروزجهانی زبان مادری راتبریک گفت و به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد

کیانوش اصلانی دانشجوی مهندسی عمران دانشگاه آزادروزجهانی زبان مادری راتبریک گفت و به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد
درروز شنبه ۲۲ تیرماه ۹۸ کیانوش اصلانی دانشجوی مقطع فوق لیسانس رشته مهندسی عمران از دانشگاه آزاد تهران به بیدادگاه انقلاب تهران شعبه ۲۶ احضار شد و حکم به او ابلاغ شد
همچنان با اتهانم « تبانی و قصد برهم زدن امنیت ملی و فعالیت علیه نظام نیز محاکمه شده بود .
همچنین در این حکم کیانوش اصلانی قوجه بیگلو به مدت دو سال ضمن محرومیت از حقوق شهروندی و اجتماعی از عضویت در تمامی گروه‌ها نیز منع شده است.

تفتیش عقاید و عدم آزادی بیان
آزادی بیان در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر تضمین شده است و یکی از ارزش های کلیدی اتحادیه اروپا می باشد.
هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است ؛ این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون نگرانی از مداخله و مزاحمت و حق جستجو؛دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.
درنظام قرون وسطایی اندیشیدن و ابراز آن جرم محسوب می شود و چه جانهایی که درطی ۴۰ سال دیکتاتوری ولی فقیه بخاطر آزادی بیان کشته و اعدام نشده اند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید