کلیپهای حمایت کارگران از دانشجویان و تقدیم گل به آنان

0
679

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۹/۱۴-کلیپهای حمایت کارگران از دانشجویان و تقدیم گل به آنان

کلیپهای حمایت کارگران از دانشجویان و تقدیم گل به آنان
درتظاهرات امروز ۱۳ آذر ۹۷ کارگران فولاد اهواز ازحمایتهایی که دانشجویان قدردانی کردند.
نماینده کارگران درحالیکه شاخه گلی در دست داشت گفت:و اما این گل تقدیم به دانشجویانی که ازما حمایت کردند و درکنارمان بودند.
وخارهای گل به چشم کسانی که ضد ما عمل کردند و ماهم خاری درچشم های آنان خواهیم شد.
وسپس باشعار «هیهات مناالذله» به راهپیمایی خود ادامه دادند.

کارگران درپایان تظاهرات با خواندن سرود یاردبستانی اتحادشان را با دانشجویان اعلام کردند.
همچنین با شعار دانشجو کارگر اتحاد اتحاد تظاهرات را به پایان بردند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید