کلیسای نوتردام سمبل معماری کهن فرانسه ساخته شد

0
514
کلیسای نوتردام
کلیسای نوتردام سمبل معماری کهن فرانسه ساخته شد

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۲/۱۸-کلیسای نوتردام سمبل معماری کهن فرانسه ساخته شد

کلیسای نوتردام سمبل معماری کهن فرانسه ساخته شد
درتاریخ ۱۱۳۶میلادی اسقف وقت پاریس نخستین سنگ بنای این کلیسا را زد و در سال ۱۱۷۷ ساخت آن پایان یافت.
در اوایل قرن سیزدهم تعمیراتی درآن صورت گرفت و نهایتا پس از ۱۱۴ سال در نهم مارس ۱۲۵۰با شکوه خاصی افتتاح شد
این کلیسا در زمینی به طول ۱۳۰ و عرض ۱۸۰ مترقرار دارد و ارتفاعش ۶۹ متر است.
سه در به نام های سنت آن ؛ قیامت و حضرت مریم (س) دارد.
در این کلیسا نقش؛ برجسته هایی از نیکی وبدی مجسم شده است.
این بنا سالیانه پذیرای توریستهای بسیاری ازسراسر جهان است.
این بنا در فرانسه «سمبل معماری کهن »خوانده می شود.

 انقلاب کبیر فرانسه

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید