کشف ویروس سرطان توسط فرانسیس پیتون روس

0
853
فرانسیس پیتون روس
کشف ویروس سرطان توسط فرانسیس پیتون روس

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۱/۱-کشف ویروس سرطان توسط فرانسیس پیتون روس

کشف ویروس سرطان توسط فرانسیس پیتون روس
روز ۲۱ژانویه سال ۱۹۱۱ برای اولین ‌بار در تاریخ علم پزشکی، یک غده سرطانی، که از یک ویروس به‌وجود آمده بود، توسط دکتر فرانسیس پیتون روس، فیزیکدان و ویروس‌شناس آمریکایی، کشف شد.

انکوژن ویروسی V- src

تاریخچه و اکتشاف
فرانسیس پیتون روس برای اولین بار اعلام کرد که ویروس ها می توانند باعث نوعی سارکوما درماکیان شوند که به خاطر این کشف در سال ۱۹۶۶ جایزه نوبل دریافت کرد
و ویروس عامل این سرطان در ماکیان به خاطر کارهای او RSVRos sarcoma virus نامیده شد .
تحقیقات بعدی نشان داد که RSV نوعی از رترو ویروس ها است که ژنی به نام V-Src در آن وجود دارد که برای تکثیر RSV ضروری نمی باشد، اما حضور آن به مقدار زیادی بیماری زایی توسط ویروس را افزایش می دهد و برای شکل گیری تومورمورد نیاز است .
به عبارتی RSVدر مقایسه با رترو ویروس های معمول مثل MMV ، علاوه بر ژن های gag ، pol وenv دارای src می باشد.

اولین توالی v-Src در سال ۱۹۸۰و همولوگ نرمال آن در سلول c- src در سال ۱۹۸۱ منتشر شد c-src
از یک انتهای آمینی با توالی MYRISTOYLATION ( بخشM درشکل ) ، یک ناحیه ی اختصاصیU ،دومین های بر همکنش دهنده با پروتئین به نام های Src-homology یا SH3 و SH2 ، یک دومین کینازی شامل Tyr416 ، و یک انتهای کربوکسی یا دمین تنظیمی (R ) شامل تیروزین 527 می باشد.
فسفریلاسیون تیروزین ۵۲۷ به وسیله ی آنزیمی تحت عنوان CSK (c – Srcتیروزین کیناز) انجام می شود که به طور منفی فعالیت کینازیSrc را ، با القای شکل گیری ساختار بسته از طریق ایجاد اتصال بین ناحیه ی کینازی وناحیه یSH2، تنظیم می کند.
پروتئین v–Src دارای چندین تفاوت باc–Src است که یکی از مهم ترین تفاوت ها جایگزینی ناحیه ی انتهای کربوکسی تنظمیم گر منفی می باشد. از این رو برخلاف فرم نرمال Srcکه تنها در شرایط خاص که مورد نیاز باشد فعال می گردد (مثلا سیگنالینگ فعال شده توسط فاکتور های رشد) ، V-Srcبه طور دائم فعال بوده و نوعی انکوژن می باشد، در حالی که c – Src یک پروتو انکوژن است.
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید