کشته شدن ۷ دانشجو و ۲۸ زخمی در واژگون شدن اتوبوس حامل دانشجویان

0
1032
کشته شدن ۷ دانشجو
کشته شدن ۷ دانشجو و ۲۸ زخمی در واژگون شدن اتوبوس حامل دانشجویان

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱۰/۴-کشته شدن ۷ دانشجوو ۲۸ زخمی درواژگون شدن اتوبوس حامل دانشجویان

کشته شدن ۷ دانشجو و ۲۸ زخمی در واژگون شدن اتوبوس حامل دانشجویان
درساعت ۱۲۳۰ روز ۴ دیماه ۹۷ یک اتوبوس که حامل دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد درحصارک پونک درحال حرکت بود واژگون شده و در اثر این سانحه ۷تن از دانشجویان کشته شده و تعدادی نیز زخمی شدند.

درخبردیگری آمده است بیش از ۳۰ دانشجوزخمی شده اند

هنوز ازعلت واژگونی این اتوبوس علتی  دردست نیست اما قدر مسلم اینکه کمبود تسهیلات ا

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید