کشاورزان شجاع اصفهان امروز نماز جمعه اصفهان را برهم زده ومانع صحبت سخنران شدند

0
974

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۲/۲۵-کشاورزان شجاع اصفهان امروز نماز جمعه اصفهان را برهم زده ومانع صحبت سخنران شدند

درپی اعتراضات کشاورزان اصفهان بخاطر حقابه شان که ازمدتها پیش شروع شده است
امروز نیز درنماز جمعه کشاورزان باحضور خودشان مطالباتشان را بیان کرده و شعارهای کوبنده سردادند .
ازجمله شعار میدادند
تکلیف ما روشن شه
نماز جمعه شروع شه
همچنان به کف وصوت زدن مانع صحبت کردن سخنران بودند
صداوسیمای ما
ننگ ما ننگ ما
عزا عزا ست امروز
روز عزاست امروز
کشاور زمی میرد ذلت نمی پذیرد
کشاورز می میرد ذلت نمی پذیرد
روحانی دروغگو زاینده رود ما کو
روحانی دروغگو زایند ه رود ماکو
مسئول اگر ندارین برین قبرس بیارین
مسئول اگر ندارین برین قبرس بیارین
هیهات منا الذله
هیهات منا الذله
هیهات مناالذله
نصر من الله وفتح الغریب مرگ براین دولت مردم فریب
عزا عزاست امروز زندگی کشاورز روی هواست امروز
شعارهای کشاورزان بقدری پرشور بود که امام جمعه سکوت کرد
همچنان بارها که سخنران شروع به صحبت کردن ودادن وعده های توخالی پرداخت همه فریاد زدند :
دروغه دروغه

یشتربدانیم:

صبح امروز یکشنبه۲۰اسفندماه۹۶ مردم اصفهان در پاسخ به فراخوان قبلی در حال تجمع برای برگزاری

تظاهرات علیه سیاست‌های ضد انسانی نظام ؛ در بستن آب زاینده‌رود روی کشاورزان و محرومیت آنان می‌باشد.
این تظاهرات‌ها بیش از یک هفته است که ادامه دارد و مردم شهرهای شرق اصفهان تاکید کرده‌اند که تا رسیدن به خواسته خود هیچ عقب نشینی در کار نخواهد بود.
در این نظام ؛ از نیروهای سرکوبگر و یکان ویژه برای سرکوب تظاهرات مردم استفاده می‌کند .
بیشتر بدانیم:
شایان ذکر است که
از صبح روز شنبه۱۹اسفندماه۹۶ مردم در حمایت از کشاورزان معترض ورزنه و اژیه و زیار به وضعیت بی آبی و چپاول آب زاینده رود؛ شروع به تجمع در محل پل خواجو نموده اند.
کشاورزان و مردم اصفهان در پل خواجو تجمع کرده و بدنبال قیام شجاعانه کشاورزان واژیه که عده ای از کشاورزان بی گناه دستگیر وبازداشت شدند خواهان آزادی آنان شدند
همچنان خواهان حق آبه و
احیای تالاب گاوخونی شدند.
مردم اصفهان و کشاورزان در اصفهان همراه با شعارهای :
جاتون خالی دیروز نبودین ورزنه – تا ببینین یگان چی می زنه
تولد فاطمه بنت رسول

کشاورزان شجاع اصفهان امروز نماز جمعه اصفهان را برهم زده ومانع صحبت سخنران شدند

https://youtu.be/XKiZ42imPwY
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید