کسی که تاریخ عالم رااززمان پیدایش تازمان حیات خودش به رشته تحریردرآورد

0
760
تاریخ عالم
کسی که تاریخ عالم رااززمان پیدایش تازمان حیات خودش به رشته تحریردرآورد

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۱/۱۰-کسی که تاریخ عالم را اززمان پیدایش تازمان حیات خودش به رشته تحریردر آورد

کسی که تاریخ عالم را اززمان پیدایش تازمان حیات خودش به رشته تحریردر آورد
میرزا محمدتقی کاشانی درسال ۱۱۷۲در کاشان بدنیا آمد.
تحصیلات مقدماتی در علوم قدیم و شعر، عروض و قافیه، را در تهران و در خدمت فتحعلی خان صبای کاشانی،آموخت.
محمد تقی تا زمان حیات صبای کاشانی در تهران ماندگار شد اما با مرگ او به زادگاهش بازگشت. با این حال در زمان ناصرالدین شاه به تهران احضار شد و لقب لسان الملک گرفت.او یکی از بزرگترین دانشمندان و مورخان ایرانی است که تاریخ عالم را از آغاز پیدایش تازمان حیات خودش به رشته تحریر در آورد.

این کتاب با نام ناسخ التواریخ، به فارسی فصیح، نزدیک به سبک متقدمین تألیف شده که تا یازده جلد را خود تألیف نمود و ادامه آن را پسرش، عباسقلی خان نوشته است.
کتاب دیگر این دانشمند آیینه جهان نما نام دارد که شامل پنجاه هزار اسم از حکما؛ عرفا؛ فقها؛ پادشاهان؛ اطبا؛ خوشنویسان، شعرا و دانشمندان ادیان مختلف می‌باشد.
دانشمند بزرگ محمدتقی خان لسان الملک سپهر در دهم فروردین ۱۲۵۹شمسی در ۸۷سالگی درگذشت .
اودر نجف اشرف به خاک سپرده شده است.

رویدادهای تاریخی ایران

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید