کسی هست که می آید وتاریخ حقیقی انسان را می گشاید

0
630
کسی هست که می آید
کسی هست که می آید وتاریخ حقیقی انسان را می گشاید

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۲/۱۱-کسی هست که می آید وتاریخ حقیقی انسان را می گشاید

ولادت وارث زمین حضرت مهدی مبارک

در فلسفه‌ یکتاپرستی، ایده‌ توحید در رأس قرار دارد و دو گوشه ‌دیگر را انسان و اجتماع انسانی که موضوع تاریخ است، فرا‌گرفته‌اند.
اما در پاسخ به ‌مسأله ‌جامعه و تاریخ، انبیا و پیام‌آوران توحید، انقلابیون و مصلحان بزرگی که در اعصار جهل و بردگی ندای انقلاب و آزادی سر‌می‌دادند، مشخصه ‌بسیار تکان‌دهنده ‌پیام و مرامشان، پیوسته این بوده که آینده را و نهایت تاریخ را از آن مظلومان و ستمدیدگان می‌دانستند.
پیروزی نهایی شایستگان و محرومان را بر ‌ستمگران و دجالان بشارت می‌دادند.
فقط در منطق تکامل می‌توان گفت که هر‌چند زمین پر از دد و دیو و مرتجعان باشد، ولی حرکت تاریخ در‌مجموع رو‌به ‌پیش است.
سمت واحد، یگانه و خدشه‌ناپذیر حرکت جامعه و تاریخ، همانا فتح و پیروزی نهایی ستمکشان است.
این همان گل بالابلند اسلام انقلابی، تشیع علوی و اسلام مجاهدین، در‌برابر جاهلیت و ارتجاع است.
در ایدئولوژی اسلام انقلابی، تکامل اجتماعی سمت و سو ‌دارد و سمت واحد، یگانه و خدشه‌ناپذیر آن تردید بر‌نمی‌دارد.
قائم منتظَر (ایستاده و قیام‌کننده‌یی که انتظارش را می‌کشند) بیان عینی و سمبل و نماد همین فلسفه است.
چنین نیست که تا به‌آخر، جهل و ارتجاع، استیلا و حاکمیت داشته باشد.
چنین نیست که خونها هدربرود. چنین نیست که زمین و زمان را صاحبی نباشد.
نه، حتما که هست.
آری کسی هست که می‌آید.
‌امید و انتظار همه ‌محرومان و ستمکشان است.
آرمان همه ‌سرکوب‌شدگان و زحمتکشان است.
به ‌فریب و ریا و دجالیت خاتمه می‌دهد.‌
بر دوگانگیها و شکافهای تاریخی و طبقاتی مهر پایان می‌زند. ‌
تاریخ حقیقی انسان را بازمی‌گشاید.
چنین نیست که وعده‌ها میان‌تهی و بی‌معنی باشند.
تغییرات و تطورات اجتماعی، سرانجام به‌رفع هرگونه ستم و زنجیر و محو طبقات و بهره‌کشی انسان از انسان منجر خواهد شد. بین‌الملل ستمکشان و رنجبران، بین‌الملل عدالت و آزادی، بین‌الملل آزادی و یگانگی ‌ـ‌یگانگی مبتنی بر‌آزادی‌ـ‌ محقق می‌شود».

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید