کرم درغذای دانشجویان دانشگاه دریانوردی چاه بهار

0
728
کرم درغذای دانشجویان
کرم درغذای دانشجویان دانشگاه دریانوردی چاه بهار

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۸/۱۲-کرم درغذای دانشجویان دانشگاه دریانوردی چاه بهار

کرم درغذای دانشجویان دانشگاه دریانوردی چاه بهار
امروز۱۲آبان ۹۷ دانشجویان دانشگاه دریانوردی چابهار دراعتراض به اینکه سطح بهداشت غذایی بسیار پایین است تجمع کردند.
دانشجویان می گویند
درجوجه کباب شان کرم دیده شده است.
تاکنون چندین دانشجو دراثر مصرف ماست های فاسد و محیط غیر بهداشتی دچار مسمومیتهای جدی شده اند.

گفتنی است که از شروع سال تحصیلی جدید چندین مورد از مسمومیت در دانشگاه های مختلف کشور پیش آمده است که خطرات جدی برای دانشجویان دربر داشته است در یک مورد ۱۰۱ دانشجو براثر خوردن تن ماهی مسموم در دانشگاه بجنورد دچار مسمومیت شدید شدند که هیچ پاسخگویی هم دراین مورد وجود نداشت.

کرم درغذای دانشجویان دانشگاه دریانوردی چاه بهار

وضعیت آموزش و پرورش و دانش آموز درایران

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید