کاهش سنوات تحصیلی دانشجویان و اجبارآنها برای پرداخت پول

0
513
کاهش سنوات تحصیلی دانشجویان
کاهش سنوات تحصیلی دانشجویان و اجبارآنها برای پرداخت پول

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۳/۴-کاهش سنوات تحصیلی دانشجویان و اجبارآنها برای پرداخت پول

متن زیریک نگاه« کارشناسانه» در رابطه با تضادها و مشکلات دانشجویان ایرانی؛ بخاطر کاهش سنوات تحصیلی می باشد.
به قلم دکتر محمد نقدی
کاهش سنوات تحصیلی دانشجویان و اجبار آنها برای پرداخت پول در صورت طولانی شدن تحصیل نیز مساله است؛ در واقع این مقوله ها نیاز به برنامه های جامع و با جزئیات هستند و لازم است بگونه ای باشد که دانشجویی که با علاقه به علم وارد دانشگاه شده است و یا بعلت مشکلات و یا طولانی شدن موجه تحصیلات دیرتر فارغ التحصیل شد، دچار مشکلات مضاعف و پرداخت هزینه تحصیلی نگردد.

قوانین مربوط به بورس، استخدام، تبدیل وضعیت و ارتقای استادان دانشگاه نیز قطعا اشکلات فراوانی دارند و مهمترین آنها ابهام، کلی گویی و ناشفاف بودن بسیاری از مواد آن و یا سکوت در مورد موارد مهم دیگر است.
با این وجود، حتی این قوانین موجود نیز بخوبی اجرا نمی شوند و اینکه چه کسی باید برآنها نظارت کند و اگر کسی تخلف کرد چگونه با او برخورد شود درعمل جوابی ندارد؛ بعبارتی دیگر با قوانین و مدیران موجود، اجرایی سلیقه ای و دلبخواه آنها در بسیاری موارد روی می دهد و متاسفانه سیستم معیوب حاکم در وزارت علوم و مدیران ؛ ناشایسته مربوطه نیز تاکنون نتوانسته است در عمل شکایات در این زمینه ها را به حداقل برساند و یا پاسخ دهد.

در کل مقولات مربوط به دانشگاه، دانشجو و استاد در کشور ما؛بسیار مجال بحث و گفتگو و بررسی دارند؛ چراکه متاسفانه مدیران غیرعلمی و ناکارآمد و مسولیت ناپذیر باعث تلفات فراوان مادی و معنوی شده و می شوند و اراده و تغییرات بنیادین لازم است که از این بیراهه ها خارج شود.

کاهش سنوات تحصیلی دانشجویان و اجبارآنها برای پرداخت پول

کاهش سنوات تحصیلی دانشجویان
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید