کارگران هفت تپه ازحمایت دانشجویان تشکر کردند

0
1090

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۸/۳۰-کارگران هفت تپه ازحمایت دانشجویان دانشگاه تهران تشکر کردند

کارگران هفت تپه ازحمایت دانشجویان دانشگاه تهران تشکر کردند

کارگران هفت تپه د رادامه تحصن و اعتراضاتشان از حمایت دانشجویان بخصوص دانشجویان دانشگاه تهران تشکر وقدردانی کردند.
شایان ذکر است که دانشجویان دانشگاه تهران دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تهران؛ از تحصن و اعتراضات کارگران حمایت کرده و شعار دادند :
دانشجو کارگر اتحاد اتحاد

دانشجویان در بیانیه شان نوشتند:

ما دانشجویان و فعالانِ صنفیْ خود را هم‌سرنوشتِ تمامِ زحمتکشانی می‌دانیم که زیرِ ضربِ انواع و اقسام حملات اقتصادی و امنیتی بوده‌اند، زحمتکشانی که با وجودِ هزاران درد و سختی، به قدرتِ خویش برای اداره‌ی امورشان پی برده‌اند. ما دانشجویان و فعالانِ صنفی، نظر به این هم‌سرنوشتی، همبستگیِ خود را با کارگرانِ هفت‌تپه اعلام و بازداشتِ نمایندگانِ کارگریِ این شرکت را قویاً محکوم می‌کنیم.
۲۹ آبان

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید