کارگران قستمهای مختلف نیشکر هفت تپه بخاطر آزادی دوستانشان اعتصاب کردند

0
697
نیشکر هفت تپه
کارگران قستمهای مختلف نیشکر هفت تپه بخاطر آزادی دوستانشان اعتصاب کردند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱/۱۵-کارگران قستمهای مختلف  نیشکر هفت تپه بخاطر آزادی دوستانشان اعتصاب کردند

اعتصاب کارگران بخش های مختلف نیشکر هفت تپه برای آزادی کارگران دستگیرشده

روز چهار شنبه ۱۵ فروردین ماه کارگران بخشهای مختلف شرکت نیشکر هفت تپه مانند بخش تجهیزات، دست از کار کشیدند و عنوان کردند تا همکارانشان آزاد نشوند و اخراجی های عنوان شده لغو نشود دست به ادامه تولید نخواهند زد.

سابقه امر: کارگران نیشکر هفت تپه در روز پنجشنبه ۹ فروردین ماه مقابل فرمانداری به دلیل عدم پاسخگویی کارفرما و شانه خالی کردن از زیر بار تعهدات و وعده های داده شده تجمع کرده بودند. این تجمع مورد حمله نیروهای انتظامی قرار گرفت و تعدادی از کارگران دستگیر شدند. تعدادی دیگر نیز توسط دادستان احضار شدند.

روز یکشنبه ۱۲ فروردین قرار شده بود بعد از راه اندازی تولید ظرف ۴۸ ساعت کارگران زندانی را آزاد کنند.

اما پس از گذشت چندین روز طبق معمول وعده ها در حد حرف باقی ماند و در روز گذشته (سه شنبه ۱۴ فروردین) لیست بلند بالایی از کارگران را جهت اخراج و ممانعت از ورود آنان به شرکت نیشکر هفت تپه تحویل حراست داده اند.

کارگران زندانی بعد از دادگاهی شدن روانه زندان شدند و عنوان شد که آنها شاکی خصوصی دارند و مدیریت شرکت بابت حمله کارگران به کوی ایلامی ها از کارگران شاکی شده است و تهمت دزدی و تخریب اموالشان را به آنان زده است.

تجمع فوق به همین دلیل صورت گرفته است.

ضمنا مدیریت شرکت پس از حضور معاونت نیروی انتظامی و بگیر و ببندهای اخیر، شروع به بارگیری شکر نموده است و کوچکترین توجهی به خواستهای کارگران ندارد.

بیشتر بدانیم:

روز سه شنبه ۷ فروردین ماه کارگران تمام بخش های کشاورزی نیشکر هفت تپه دست از کار کشیدند و اعتصاب کردند.

کارگران قستمهای مختلف  نیشکر هفت تپه بخاطر آزادی دوستانشان اعتصاب کردند

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید