کارگران اهواز شعار سردادند: کارگر؛ دانشجو اتحاد اتحاد

0
568

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۹/۲۵-کارگران اهواز شعار سردادند: کارگر؛ دانشجو اتحاد اتحاد

کارگران اهواز شعار سردادند: کارگر؛ دانشجو اتحاد اتحاد
کارگران شریف و شجاع اهوازی در تظاهراتی که داشتند شعار کارگر؛ دانشجو اتحاد اتحاد سر دادند.
گفتنی است که دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور ا ز شروع اعتصابات و اعتراضات کارگری با صدور بیانیه هایی حمایت وهمبستگی خودشان را با کارگران اعلام کرده اند
این حرکت دانشجویان نشان از عمق پیداکردن حرکتهای توده ای است که تنها راه رسیدن به خواسته هایشان را در همبستگی ویکی شدن می دانند.
همچنین دانشجویان نقش بی بدیل خود را در تعهد عنصر آگاه و پیشتاز درجامعه نشان دادند.

سیری بر جنبش دانشجویی

کارگران اهواز شعار سردادند: کارگر؛ دانشجو اتحاد اتحاد
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید