کارل مارکس و فردریک انگلس مانیفست را منتشر کردند

0
917
کارل مارکس و فردریک انگلس
کارل مارکس و فردریک انگلس مانیفست را منتشر کردند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۲/۷-کارل مارکس و فردریک انگلس مانیفست را منتشر کردند

کارل مارکس و فردریک انگلس مانیفست را منتشر کردند
مانیفست حزب کمونیست اثری سیاسی ؛که در قرن نوزدهم توسّط کارل مارکس و فردریک انگلس نوشته شده‌است.
بر اساس این مانیفست، مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و مالکیت خصوصی بر زمین، باید لغو شود.
آموزش و پرورش ودرمان رایگان و برابر،
و بازنشستگی به همه مردم تعمیم داده شود
و هرگونه تبعیض و نیز ترس از بیکاری از میان برود.
این کتاب اوّلین بار در ۲۱ فوریه ۱۸۴۸ منتشر شد و از آن هنگام تاکنون یکی از تأثیرگذارترین متن‌های سیاسی دنیا به‌شمار می‌رود.
کثریت قریب به اتّفاق کمونیست‌های دنیا این کتاب را پرچم و برنامهٔ خود می‌دانند
مانیفست بلافاصله پس از انتشار به:
زبان آلمانی؛ به زبان‌های انگلیسی،
فرانسه،
ایتالیایی،
هلندی
و دانمارکی
هم منتشر شد و در سال‌های بعد به تمامی زبان‌ها ترجمه شد.
مارکس، نظریه خود را تحت عنوان سوسیالیسم علمی در برابر انواع سوسیالیسم تخیلی قرار می‌دهد و آنرا نتیجه جنگ طبقاتی و برخورد علمی با روند حرکت تاریخ ارزیابی می‌کند.
مانیفست در واقع برنامهٔ اتحادیه کمونیست‌ها بود که توسط مارکس و انگلس منتشر شد. تز اصلی این برنامه چگونگی سرنگونی سرمایه‌داری با عمل انقلابی پرولتاریا و حرکت به‌سوی جامعه‌ای بی‌طبقه است.
«کارگران تمام کشورها متحد شوید!»
جمله ای که بر مقبرهٔ «کارل مارکس »در هایگیت نیز درج شده‌است.

کارل مارکس و فردریک اگلس مانیفست را منتشر کردند

مانیفست در واقع برنامهٔ اتحادیه کمونیست‌ها بود که توسط مارکس و انگلس منتشر شد. تز اصلی این برنامه چگونگی سرنگونی سرمایه‌داری با عمل انقلابی پرولتاریا و حرکت به‌سوی جامعه‌ای بی‌طبقه است.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید