چگونگی پیدایش روز جهانی کارگر

0
712
چگونگی پیدایش روز جهانی کارگر
چگونگی پیدایش روز جهانی کارگر

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۲/۱۰-چگونگی پیدایش روز جهانی کارگر

روزجهانی کارگر
مه۱۸۸۶-۱۱ اردیبهشت۱۲۶۵
اول ماه می سال ۱۸۸۶ کارگران امریکایی به سبب کاهش زمان کار دست به اعتصا ب زدند.
در آن زمان کار روزانه کارگر بیش ا ۱۴ ساعت بطول می کشید.
در این اعتصاب پلیس امریکا درحالیکه کارگران روز سوم اعتصاب را می گذراندند آنان را به گلوله بست و دراین درگیری ۵کارگر بی دفاع کشته شدند
اما درادامه این اعتراضات کارگران به اعتراض خود گسترش بیشتری داده و درطی آن تعدادی از افراد پلیس کشته شدند .
کارگران با پرتاب بمب به میان ماموران به درگیری دامن زدند ؛پلیس نیز رهبران آنان را دستگیر کرده و بلافاصله محاکمه شده واعدام شدند.
مبارزه کارگران اما پایانی نداشت زیرا که ودر امریکا اثر زیادی داشت زیرا که نزدیک به ۵۰۰هزار کارگر موفق شدند حق ۸ساعت کار درروز را بدست آورند.
در سال ۱۸۸۹کنگره بی الملل سوسالیست در پاریس تصمیم گرفت روز اول ماه می را روزبین المللی همبستگی کارگران در جهان اعلام کرد .
همه ساله مراسمی در این راستا در سراسر جهان به مناسبت عید بزرگ کارگران برگزار می شود.
در ایران جشن اول ماه‌مه، برای اولین‌بار، در سال ۱۲۹۹ برگزار شد.
بعداز سقوط رضاشاه، امکان برگزاری علنی این‌جشنها پیدا شد و بعضی از اسناد تاریخی از تظاهرات بزرگ اول ماه‌مه در سالهای ۲۴ و ۲۵ حکایت دارند.
در سال ۱۳۳۱، به‌دستور دکترمصدق، روز اول ماه‌مه، عید کارگران و تعطیل رسمی اعلام شد. اما پس‌از کودتای ننگین ۲۸مرداد، مجدداً این‌مراسم، مخفیانه برگزار می‌شد.

روزکارگر در حاکمیت کنونی
یکی از ظالم ترین دیکتاتوریهای ضد کارگری در ایران است کارگران ایران در زحمتکشی فراوان روزانه با دستانی پینه بسته به نبردعلیه ظلم وستم آخوندی پرچم قیام را در دست دارند.

طبقه کارگر ایران طی بیش‌از نیم قرن گذشته، مبارزات خونینی را برای کاستن از شدت ستم و استثمار و احقاق حقوق اولیه خود به‌پیش برده است.

چگونگی پیدایش روز جهانی کارگر
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید