چهارمین روز از تجمع دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در اعتراض به احکام قضایی

0
743
چهارمین روز از تجمع دانشجویان
چهارمین روز از تجمع دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در اعتراض به احکام قضایی

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۳/۳۰-چهارمین روز از تجمع دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در اعتراض به احکام قضایی

امروز در۳۰خرداد ۹۷ ؛ نیز تجمع دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی ادامه داشت . این دانشجویان دراعتراض به صدور احکام قضایی سنگین برای دانشجویان دستگیرشده ؛ قیام دیماه ۹۶ تجمع کرده اند .
دانشجویان ازشروع این اعتراضات اعلام کرده اند که تا این احکام لغو نشود به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد ضمن اینکه امتحانات را نیز تحریم می کنند.
گفتنی است که این حرکت دانشجویان ؛ با همراهی برخی اساتید هم بوده است .

وزارت علوم اما دراین جریان منفعل و بی خاصیت تر از این است که اقدامات اساسی انجام دهد,
اما چنین حرکات و مطالبه گری ها نشان دهنده این است که دانشگاه زنده است و نمی توان با چنین اقداماتی جلوی فعالیت و پویایی دانشجویان را گرفت.
درروز چهارم اعتراض وتحصن ؛دکتر سارا شریعتی در بین دانشجویان سخنرانی کرد ؛ خانم شریعتی ازاساتید دانشکده علوم اجتماعی می باشد .

اما نکته مهم اینکه دانشجویان خواستار حضور ؛ منصورغلامی وزیر علوم کابینه روحانی شده بودند و این ازمهمترین مطالباتشان دراین مورد بود ؛ اما وزارت علوم اعلام کرده است که :
غلامی درسفر خارج کشور می باشد و یکی ازنمایندگان اش ؛ غفاری معاون فرهنگی وزیر علوم را نزد دانشجویان فرستاده است .
اما آنچه که قابل تامل می باشد اینکه ؛ دانشجویان اعلام کرده اند که از مطالباتشان کوتاه نخواهند آمد .
اما واقعیت این است که نظام بشدت عاجز شده است و توان حل تضاد را ندارد چرا که نیروی آگاه وجوانی که درقیام سراسری دیماه ۹۶ شعار محوری خود راد اد و گفت :
اصلاح طلب ؛ اصول گرا ؛ دیگه تمومه ماجرا حجت رابرای کل نظام تمام کرد
حالا دیگربرای باید بسیج دانشجویی ؛ حراست ؛ کمیته انظباطی ؛نهاد رهبری و همه ارگانهایی که سالیان در دانشگاه مانع رسیدن دانشجویان به حق واقعی خود بودند جول وپلاس خودرا جمع کنند تا دانشگاه ازلوث وجود شان پاک شود.

چهارمین روز از تجمع دانشجویان
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید