چراعدم اعزام دانشجو به خارج کشورقطعی شد؟

0
441
اعزام دانشجو
چراعدم اعزام دانشجو به خارج کشورقطعی شد؟

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۲/۲-چراعدم اعزام دانشجو به خارج کشورقطعی شد؟

چراعدم اعزام دانشجو به خارج کشورقطعی شد؟
درروز ۲ اردیبهشت ۹۸ منصورغلامی اعلام کرد: اعزام دائمی دانشجو به خارج قطعی شد .
این اعزام فقط برای تعداد رشته‌های محدود و شرایط خاص صورت خواهد گرفت به گونه‌ای که در سال جاری کمتر از ۲۰ نفر اعزام دائمی خواهیم داشت.
خبرگزاری ایسنا ۲ اردیبهشت۹۸
شایان ذکر است نظام تروریستی حاکم بر ایران درطی چهل سال گذشته اکثر تروریستها را؛ درپوش دانشجو ؛ خبرنگار؛ تاجر به کشورهای دیگر ارسال کرده است .
بسیاری از این عناصر همان فرزندان سران این نظام بوده وهستند .
اما اکنون به علت تحریمهای کمرشکن امریکا و همچنین لیست گذاری تروریستی سپاه دیگر نمی تواند بصورت گسترده وبا دست باز به خارج دانشجویان درپوش تروریست اعزام کند.
هرچند که وزیر بسیجی علوم علت را حضور دانشجویان در فرصت مطالعاتی دانشگاه‌های داخل کشور عنوان کرده است.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید