پیوستن جمعی از بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی به کارگران فولاد اهواز

0
637
پیوستن جمعی از بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی
پیوستن جمعی از بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی به کارگران فولاد اهواز

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۹/۷- پیوستن جمعی از بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی به کارگران فولاد اهواز

پیوستن جمعی از بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی به کارگران فولاد اهواز
روز چهارشنبه ۷آذر۹۷ جمعی از بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی اهواز در مقابل استانداری رژیم در این شهر به کارگران فولاد اهواز پیوسته و بهمراه آنها دست به تجمع اعتراضی زدند..

درپی اعتراضات کارگران زحمتکش هفت تپه و فولاد اهواز اقشار مختلف ازاین کارگران حمایت کردند

ازجمله معلمان؛ فرهنگیان؛دانشجویان؛

دانشجویان دانشگاه هنر ضمن حمایت از کارگران شعار میدادند فرزند کارگرانیم؛ کنارشان میمانیم

دانشجویان دانشگاه علامه شعار میدادند:

کارگرزندانی آزاد باید گردد
حمایت دانشجویان زنجان
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید