پیروزی انقلاب در۲۲بهمن۱۳۵۷ منجر به سرنگونی شاه و سلطنت درایران شد

0
634
پیروزی انقلاب
پیروزی انقلاب در۲۲بهمن۱۳۵۷ منجر به سرنگونی شاه و سلطنت درایران شد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۱/۲۲-پیروزی انقلاب در۲۲بهمن۱۳۵۷ منجر به سرنگونی شاه و سلطنت درایران شد

انقلاب بهمن ۵۷ در ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ هجری خورشیدی مصادف با (۱۱ فوریه ۱۹۷۹) با مشارکت طبقات مختلف مردم انجام پذیرفت نظام شاهنشاهی را سرنگون کرد.
زمینه های شکل گیری این تحول بزرگ درایران درپی مبارزات مسلحانه ای بود که علیه رژیم شاه از سال ۴۹ و ۵۰ توسط مبارزان آزادی ایران بوجود آمده بود .
در روزهای ۲۱ و ۲۲ بهمن همافران شورش کرده و درهای پادگان و اسلحه خانه ها به روی مردم باز شد ؛ قیام مسلحانه با حضور مردم ؛ تهران را فراگرفت .
دراین حرکت مردمی خمینی با قیام مسلحانه بشدت مخالف بود اما پادگانها یکی پس ازدیگری توسط مردم و انقلابیون سقوط میکرد و با این حرکت مردمی رژیم سلطنتی شاه که خود را ژاندارم منطقه و ایران را جزیره ثبات میدانست فرو ریخت .
اما به واقع رهبری این انقلاب توسط خمینی ربوده شد و نیروهای انقلابی و مبارزی را که سالها برای این انقلاب رنج دیده وزندان وشکنجه کشیده بودند به کناری زد و بر سر سفره آماده نشست وبه مدت کوتاهی باز زندان وسانسور و شکنجه و کشتار را آغاز نمود .
اما مردم ایران با پیشتازان خود همچنان به رزم علیه دیکتاتوری و اختناق ادامه داده ومیدهند تا آزادی و رهایی و حاکمیت مردمی را باز درایران زمین
برتخت بنشانند.

پیروزی انقلاب در۲۲بهمن۱۳۵۷ منجر به سرنگونی شاه و سلطنت درایران شد

پیروزی انقلاب در۲۲بهمن۱۳۵۷ منجر به سرنگونی شاه و سلطنت درایران شد
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید