پیام سهیل عربی اززندان به مناسبت روزجهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

0
650
پیام سهیل عربی اززندان به مناسبت روزجهانی مبارزه با خشونت علیه زنان
پیام سهیل عربی اززندان به مناسبت روزجهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۹/۳-پیام سهیل عربی اززندان به مناسبت روزجهانی مبارزه با خشونت علیه زنان 

پیام سهیل عربی اززندان به مناسبت روزجهانی مبارزه با خشونت علیه زنان
انسانیت لایق بهترین هاست
از مبارزه با خشونت علیه زنان بگو!!!
از مبارزه ات علیه ظلم ،علیه تبعیض و علیه خشونت در جامعه بر زنان،
از خشونت در اوین تا قرچک ورامین از اعتصاب غذاها،
از فحش و تهدید های بازجو که بر زنان روا شد،
از چشمان و دستان گریان در ملاقات ها
مبارزه با خشونت علیه زنان بی شک یکی از مهم ترین نیاز های حرکت آزادی خواهی همه ما در راستای مقابله با تبعیض جنسیتی بوده و هست. تبعیضی که سیستم ها به ما آموختند که زنان ملک مرد، و وسیله ای در خدمت اویند.
این تفکر بود که شرم را از سکوت بر من روا داشت.
سکوت در مقابل دیدن خشونت خیانت است
برخیز و فریاد بزن.
فریاد که مادرم لایق خشونت نیست
خواهرم لایق تبعیض و من لایق برتری نیستم
برخیز و بشکن حصارهای تحجر را، ای مبارز

سر تعظیم فرود میاورم بر همه آنانی که علیه تفکر تبعیض جنسیتی و هرگونه خشونت بخصوص خشونت علیه زنان ایستاده و تاوان ایستادگیشان را در سلول های سرد و نمناک زندان، پای چوبه دار و با خوردن شلاقها دادند.

سر تعظیم فرو میاورم در مقابل مادرانی که مبارزان آزادی را زاده و تربیت کردند؛ همانانی که خشونت دیدند و مقابلش ایستادند.
خشونت واژه ایست لایق محو گشتن و تلاش برای حذف آن نیاز یک جامعه انسانی.
اکنون زمان ایستادن در مقابل مشت های گره کرده علیه زنان و آزادی بخشان است
پس من هم با زنان بزرگ آزادی بخش، ایستاده فریاد میزنم نه به خشونت علیه زنان
نه به حجاب اجباری
و نه به سکوت در برابر خشونت
برخیز که به فرزندانمان بیاموزیم انسانیت لایق بهترین هاست .

سهیل عربی
آذر ۹۷
زندان تهران بزرگ

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید