پیام زندانی سیاسی مهدی فراحی شاندیز به مناسبت روزدانشجو

0
655
پیام زندانی سیاسی مهدی فراحی شاندیز به مناسبت روزدانشجو
پیام زندانی سیاسی مهدی فراحی شاندیز به مناسبت روزدانشجو

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۹/۱۶-پیام زندانی سیاسی مهدی فراحی شاندیز به مناسبت روزدانشجو

بخشهایی ازپیام معلم زندانی مهدی فراحی شاندیز

پیام زندانی سیاسی مهدی فراحی شاندیز به مناسبت روزدانشجو
اکنون در سایه دیکتاتوری ولایت فقیه باز هم این دانشجویان هستند که در سالروز آن روز تاریخی، با فریاد «فرزند کارگرانیم کنارشان می مانیم» با کارگران گرسنه که پس از ماهها عدم پرداخت در پی مطالبات خود به اعتراض برخاسته‌اند، همدردی می کنند و حاکمیت دیکتاتوری ولایت فقیه چاره یی نمی بیند جز اینکه پاسخ کارگران گرسنه را با دستگیری، زندان و شلاق بدهد.اما آنچه باعث خوشبختی و مباهات است، همدلی و همراهی دانشجویان با کارگران و معترضات است. آنجایی که دختران و پسران دانشجو در حمایت از کارگران هفت تپه و فولاد اهواز برخاسته اند و حمایت شان را از خواسته های کارگران اعلام کردند. این فصل جدیدی از اتحاد وهمبستگی ملی برای پی ریزی جامعه یی سرشار از آزادی و رهایی است.

 من زندانی سیاسی مهدی فراحی شاندیز که زمانی افتخار آموزگاری دانش آموزان را داشتم به وجود این دانشجویان مفتخرم و از آنها می خواهم که رسم و راه آزادیخواهی و آزادگی را تا پی افکندن جامعه یی آزاد که در آن آزادی اندیشه و بیان از بدیهی ترین حقوق انسان

باشد، ادامه دهند و نگذارند دانشگاه این سنگر مقدس آزادی به اشغال نظامیان و قداره بندان در آید.

زندان مرکزی کرج
مهدی فراحی شاندیز

 

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید