پیام زندانی سیاسی علی معزی به زندانی سیاسی در اعتصاب غذا گلرخ ابراهیمی ایرایی

0
619
پیام زندانی سیاسی علی معزی
پیام زندانی سیاسی علی معزی به زندانی سیاسی در اعتصاب غذا گلرخ ابراهیمی ایرایی

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱/۱۸-پیام زندانی سیاسی علی معزی به زندانی سیاسی در اعتصاب غذا گلرخ ابراهیمی ایرایی

پیام زندانی سیاسی علی معزی به زندانی سیاسی در اعتصاب غذا گلرخ ابراهیمی ایرایی

 ای  گلهای شاداب و معطر نبرد اراده ها؛  شما پیروز هستید

آسیب های برگشت ناپذیر جسمانی سرفرازانی همچون گلرخ، آرش، مجید، ارژنگ و دیگران از اسناد زنده و ماندگار جنایات این دیکتاتوری فلک زده است. نظام بیچاره ای که به خیال خود اقتدار پوشالی اش را در خواب خرگوشی و تظاهر به بی توجهی به مطالبات آنها می بینید در حالی که این به نفهمی زدنها از یک سو ضعف و زبونی رژیم را به نمایش می گذارد و از دیگر سو ثابت می کند که این حکومت دشمنی جز جوانان این آب و خاک برای خود نمی شناسد.

اعتصاب غذا بهانه است؛ بلکه این سرفرازان پایدار خشم و عصیان؛ هم نسلان خود و یک دهه جوانتر از خود را نمایندگی می کنند که اکنون بپاخاسته و می شتابند تا طومار این سیستم ننگین را در هم بپیچند. گویا که این ایام آخرین دورانی باشد که زندانیان سیاسی با سلاح اعتصاب غذا، به رویاروی جهل و جنایت می پردازند.

ای جانهای مدهوش و ای رگ های بی خون و ای گلهای شاداب و معطر نبرد اراده ها درود بر شما. تمامی عشق و احترام و تعظیم خود را نثار شما می کنم .  پیروز هستید

علی معزی – زندان تهران بزرگ

۱۶/فروردین /۹۷

پیام زندانی سیاسی علی معزی به زندانی سیاسی در اعتصاب غذا گلرخ ابراهیمی ایرایی

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید