پیام زندانی سیاسی سهیل عربی درچهارمین روز اعتصاب خشک

0
361
پیام زندانی سیاسی سهیل عربی
پیام زندانی سیاسی سهیل عربی درچهارمین روز اعتصاب خشک

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۲/۱۷-پیام زندانی سیاسی سهیل عربی درچهارمین روز اعتصاب خشک

زندانی سیاسی سهیل عربی صبح امروز پنجشنبه ۱۷ اسفند طی پیامی از زندان تهران بزرگ بر ایستادگی روی خواسته اش تاکید کرد. وی در پیام خود گفت:
سهیل عربی هستم
پس از سه روز بستن تمام دستانم با چسب برای این که حتی نتوانند وقتی خواب هستم به من سرم تزریق کنند ؛ به دفتر ریاست زندان تهران بزرگ فرستاده شدم و در آنجا طی تماس تلفنی با جعفری دولت آبادی به من گفتند در صورت پایان دادن به اعتصاب؛ تا هفته دیگر به خواسته ام رسیدگی می شود ؛ یعنی آزادی و یا انتقال خانم ایرایی به زندان اوین. من گفتم به وعده های شما ا عتمادی ندارم؛ گفتم تا زمانی که از آزادی یارانم مطمئن نشوم به اعتصاب پایان نمی دهم. موقتا تا شنبه چسب ها را از بدنم جدا می کنم ؛اما در صورتی که تا شنبه به خواسته ام نرسم این بار زبانم را خواهم دوخت
سهیل عربی
۱۷ اسفند ۹۶

شایان ذکر است که زندانی سیاسی سهیل عربی که در زندان اوین دوران محکومیت اش را می گذراند ؛ دراعتراض به انتقال آتنا دائمی و گلرخ ایرایی ابراهیمی به زندان قرچک ورامین دست به اعتصاب غذا زد .
سهیل اعلام کرده بود که اگر این دو زندانی سیاسی زن به اوین بازنگردند دست از اعتصاب نخواهد کشید .
اما نیروهای سرکوبگر وزندانبانان سهیل پس از چندی اورا با ضرب وشتم به زندان بزرگ تهران یا فشافویه منتقل کردند .
این زندان به« آخر دنیا »و یا« آخر جهنم معروف »است وزندانی در سخت ترین شرایط ممکن قرار دارد ؛
محرومیت از تماس با خانواده
نداشتن حداقل های بهداشتی
شکنجه وضرب وشتم مداوم زندانیان
اما سهیل قهرمان اعلام کرده است که تا به آخر ایستادگی خواهد کرده و دربرابر این اهریمنان کوتاه نمی اید تا به حق خود برسد.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید