پیام زندانی سیاسی سهیل عربی درسالگرد قیام دیماه ۹۶ دیگه تمومه ماجرا

0
529
پیام زندانی سیاسی سهیل عربی
پیام زندانی سیاسی سهیل عربی درسالگرد قیام دیماه ۹۶ دیگه تمومه ماجرا

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱۰/۱۵-پیام زندانی سیاسی سهیل عربی درسالگرد قیام دیماه ۹۶ دیگه تمومه ماجرا

پیام زندانی سیاسی سهیل عربی درسالگرد قیام دیماه ۹۶ دیگه تمومه ماجرا
دی ماه چه ماه رازناکی است!
سرماپرستان و سیه دلان، تقدیر این ماه را سکوت وسکون می خواستند
فصل سرما ست آخر
وفصل خواب زمستانی!
اما توده یی که رنج فقرو فلاکت را دیده باشد
دستی که زخم زنجیر را لمس کرده باشد
به خواب وخواب زدگان می خندد
و چنین شد که خلق برخاست!
دیگر زنجیر را بر فرزندانش نپسندید.
همه برخاستند از مشهد و قم و سبزوار و کرمانشاه
تا دلاوران دورود و ایذه و دزفول و اصفهان
ایران، آتشی شد سوزنده
دیکتاتور برخویش لرزید
شحنه ها سلاح کشیدند
اوباشان قمه
وسلاخان خودکشی شدگان را از زندان به بیرون می فرستادند
یک دو سه تا ….. دوازده
تا خشم را فروبنشانند
تا ترس را مستولی کنند
تادوباره خلایق باورکنند که «شب از نیمه نیز برنگذشته است»
اما چه تباه بود تلاش و اندیشه شان
شهر دیگر سکوت را نپسندید
دیماه ۹۶ در هر ماه تکرار شد
شهرها در شورش و عصیان ازهم پیشگی گرفتند
از اراک تا کازرون از شوش تا اهواز، از ایران تا گسترده قلب هایی که در آن می تپد
زنجیرها گسسته اند!
چگونه این گزمه صدای ریختن زنجیرها را نمی شنوند؟ از اوین و گوهر دشت و تهران بزرگ و قرچک ورامین تا زابل و وکیل آباد و شیبان و دیزل آباد

نه! دیگه تمومه ماجرا.
شب رفتنی است
دیماه ۹۶ فصلی را ورق زد
سرماپرستاه و سیه دلان دیگر زمانه‌تان به سر رسیده است
هْرم گرمای خورشید را احساس نمی کنید؟

دیماه ۹۷ –زندان تهران بزرگ – سهیل عربی

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید