پیام دانشجوی دانشگاه علامه وزندانی سیاسی پیام شکیبا به مناسبت روزکارگر

0
498
پیام دانشجوی دانشگاه علامه
پیام دانشجوی دانشگاه علامه وزندانی سیاسی پیام شکیبا به مناسبت روزکارگر

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۲/۱۰-پیام دانشجوی دانشگاه علامه وزندانی سیاسی پیام شکیبا به مناسبت روزکارگر

این دانشجوی زندانی نوشته است :

بعد از قیامهای دیماه سال گذشته و انفجاری بودن فضای جامعه؛ رژیم توان پاسخگویی به هیچ‌یک از بحرانهای متمادی جامعه را ندارد .

همچنین شقه و شکافهای بی‌پایان و ریزشهای مداوم نیروهایش و فساد گسترده مهره‌های ریز و درشت آن بهمراه تغییر دوران و پایان مماشات جهانی و بین‌المللی و انزوای بیش‌از‌پیش رژیم در منطقه؛ جهان اسلام و صحنه جهانی کمترین مشروعیتی را چه در داخل و چه در نظام بین‌الملل برای آن باقی نگذاشته است.
مجموعه‌این عوامل اقتضای آن را دارد که مبارزه اقتصادی و معیشتی و طرح مطالبات بحث زحمتکشان و کارگران و سازماندهی تشکلیابی هر چه بیشتر و پیوند اقشار مختلف کارگران و زحمتکشان همراه با طرح مطالبات سیاسی و درک نیازهای دوران جدید در مقابل استثمارکنندگان و جباران حاکم بر این آب و خاک باشد.

همقدم شدن با جنبش مقاومت سراسری مردم ایران در مقابل رژیمی که در منتهای ضعف و بیماری است؛ نوید دهنده طرحی نو و آینده بهتری برای زحمتکشان و کارگران ایران می‌باشد.

گفتنی است که پیام شکیبا
دانشجوی ۳۰ ساله‌ای ست که تا پیش از بازداشت در مقطع کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی مشغول به تحصیل بود. این عضو پیشین انجمن اسلامی دانشگاه زنجان پیشتر هم بازداشت و محکوم شده بود.
پیام شکیبا چهارم اسفندماه ۹۵ پس از خروج از منزل توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شد.
هم اکنون درزندان گوهردشت محبوس است .
او دربخشهایی ازمقاله ای که تحت عنوان «دهه هفتادی دیگر اصلاح طلب و اصول گرا نمی شناسد»
به بررسی قیام دیماه ۹۶ پرداخته است.

خاتمی، فاجری نیازمند
بی شک قیام بی سابقه جوانان، نوجوانان و مردم ایران یک بار دیگر اثبات کرد که جریان اصلاح طلبی هم در تئوری و هم در عمل به بن بست رسیده است.
دوران لفاظی ها و انتخاب بین بد و بدتر به پایان رسیده و جوانان این کشور به دنبال آنند که طرحی نو در اندازند.
دوران سیاستمداران فاسد و دروغگو به سر آمده.

پیام دانشجوی دانشگاه علامه
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید