پیام حمایت زندانیان سیاسی زندان مرکزی اردبیل از تظاهرات سراسری مردم ایران

0
686
پیام حمایت زندانیان سیاسی
پیام حمایت زندانیان سیاسی زندان مرکزی اردبیل از تظاهرات سراسری مردم ایران

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۱۱- پیام حمایت زندانیان سیاسی زندان مرکزی اردبیل از تظاهرات سراسری مردم ایران

پیام حمایت زندانیان سیاسی
مردم به جان آمده ایران سرانجام از این همه ظلم و نابرابری؛ ستم و حق کشی به تنگ آمدند و با شعارهای مرگ بر دیکتاتور؛ حکومت آخوندی نمی خوایم نمی خوایم؛ فریاد اعتراض خود را در شهرهای سراسر ایران بلند کردند.
حاکمان حق ستیز ایران پس از سالها ظلم و ستم به مردم و غارت و چپاول ثروت ملت بزرگ ایران، اکنون باید در مقابل سیل خروشان مردم به جان آمده؛ عقب بنشینند و جای ناروایی را که غصب کرده‌اند؛ ترک کنند.
ما زندانیان سیاسی ِ تبعیدی در زندان اردبیل ضمن احترام و سر فرود آوردن در مقابل خونهای پاکی که از پیکر مردممان طی ۴ روز گذشته در گوشه کنار ایران برخاک ریخته شده است، همه مردم و بخصوص خلق محروم و زجرکشیده بلوچ را فرامی خوانیم که با تمام قوا از تظاهراتهای سراسری مردم حمایت کنند و هر لحظه و هر ساعت خیابانهای شهر را زیر پای عوامل چکمه پوش ولایت فقیه به لرزه در آورند.
ما که خود سالها زنجیر و زندان و حبس را تحمل کرده ایم؛ به خوبی معنی آزادی واقعی را می فهمیم و از مردم ایران انتظار داریم که این فرصت نادر تاریخی را برای به تخت نشاندن فرشته آزادی از دست ندهند و هر کس شرکت در تظاهرات را وظیفه و مسئولیت خود بداند.
با درود بر یکایک شما؛ زندانیان سیاسی را در کنار خود بدانید؛ ما همراه شما هستیم.
نترسید نترسید؛ ما همه با هم هستیم؛ ملت بی شکستیم
۱۱ دیماه ۹۶
جمعی از زندانیان سیاسی زندان مرکزی اربیل

پیام حمایت زندانیان سیاسی زندان مرکزی اردبیل از تظاهرات سراسری مردم ایران

پیام حمایت زندانیان سیاسی زندان مرکزی اردبیل از تظاهرات سراسری مردم ایران
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید