پیام حمایت جمعی از زندانیان سیاسی زندان ارومیه از زندانی سیاسی سهیل عربی

0
702
زندان ارومیه
زندان ارومیه

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۲/۲۱- پیام حمایت جمعی از زندانیان سیاسی زندان ارومیه از زندانی سیاسی سهیل عربی

 جمعی  از زندانیان سیاسی زندان ارومیه روز دوشنبه ۲۱ اسفند ماه؛ طی پیامی به زندانی سیاسی سهیل عربی بخاطر مقاومت و ایستادگی‌اش در برابر ظلم و ستم رژیم و ادامه اعتصاب خشک؛ به وی درود فرستادند و حمایت خود را از خواسته های برحق سهیل عربی اعلام کردند.

این زندانیان در پیام خود همچنین اعلام کردند که با تمام وجود از سهیل عربی و سایر رندانیان سیاسی در بند حمایت می کنیم و هر آنچه که از دستمان برآید برای محقق کردن خواسته هایشان انجام خواهیم داد و تا آخرین لحظه پا به پای سهیل و سایر زندانیان همراهیم و ایستادگی می کنیم.

شایان ذکراست که :

حال زندانی سیاسی ؛درحال اعتصاب غذای خشک ؛ سهیل عربی روبه وخامت گرایید

روز دوشنبه ۲۱ اسفند حال زندانی سیاسی سهیل عربی که همچنان در اعتصاب خشک بسر می برد؛ بحرانی است.  قندخون وی به ۲۳ رسیده وکلیه هایش درحال از کار افتادن است.

خبرهای دریافتی حاکیست؛ سهیل را مرتب به دلیل بی حالی و بیهوش شدن از شدت ضعف به بهداری زندان می برند

 پیام حمایت جمعی از زندانیان سیاسی زندان ارومیه از زندانی سیاسی سهیل عربی

زندان ارومیه

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید