پژوهشگران دانشگاه تبریز خطرجاری شدن سیل درآق قلارا درسال ۹۶ پیش بینی کرده بودند

0
838
پژوهشگران دانشگاه تبریز
پژوهشگران دانشگاه تبریز خطر جاری شدن سیل در آق قلا را در سال ۹۶ پیش بینی کرده بودند

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۱/۵-پژوهشگران دانشگاه تبریز خطر جاری شدن سیل در آق قلا را در سال ۹۶ پیش بینی کرده بودند

پژوهشگران دانشگاه تبریز خطر جاری شدن سیل در آق قلا را در سال ۹۶ پیش بینی کرده بودند
سه تن از پژوهشگران دانشگاه تبریز طی تحقیقاتی خطر جاری شدن سیل در آق قلا را درزمستان ۹۶ اعلام کردند اما گوش شنوایی نبود.به بخشهایی از این گزارش می پردازیم:دراین تحقیق با استفاده از نرم افزار CCHE2D به بررسی بازتاب رفتار هیدرولیکی شهر آق قلا دربرخورد با سیلاب های ۱۰۰ ساله رودخانه ی گرگان رود پرداخته شده و ب استفاده از شاخص مخاطره ورودی لازم برای تدوین برنامه واکنش سریع؛ مدیریت بحران ؛ بیمه سیلاب استخراج گردیده است.

نتایج حاکی از آن می باشد که با توجه به الگوی جریان شکل گرفته درسیلاب مذکور ونقشه ای شاخص مخاطره تخلیه کلی شهر امری ضروری به نظر می رسد ازطرفی با توجه به مساحت پهنه پر خطر؛ میزان خسارت وارد سنگین خواهد بود.مقاله پژوهشی در دانشگاه تبریز سال ۹۶ که پیشبینی سیل و خطرات ناشی از آن را در آق قلا بررسی کرده بودند.
سوال اینست چرا جدی نگرفتند؟!

اینها گوشه ای از جنایات نظام فاسد حاکم بر ایران است

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید