پنج سال حبس برای روح الله مردانی دانشجوی ادبیات دانشگاه تهران

0
765
پنج سال حبس برای روح الله مردانی دانشجوی ادبیات دانشگاه تهران
پنج سال حبس برای روح الله مردانی دانشجوی ادبیات دانشگاه تهران

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۴/۹-پنج سال حبس برای روح الله مردانی دانشجوی ادبیات دانشگاه تهران

روح الله مردانی دانشجوی ادبیات دانشگاه تهران در حکم بدوی دادگاه به ۵سال حبس محکوم شده است .
حکم صادره به شرح زیر است :
پنج سال حبس به اتهام تبانی علیه امنیت داخلی
یکسال حبس به اتهام فعالیت علیه نظام جمهوری اسلامی
دوسال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی
دوسالممنوع الخروجی از کشور

بیشتربدانیم
روح الله مردانی دانشجوی دانشگاه تهران ؛‌در اعتراضات و تجمعات دیماه ۹۶ دستگیر شده و اکنون در زندان اوین بسر می برد.
این دانشجو که معلم نیز می باشد از۴ اردیبهشت سال جاری دراعتراض به بازداشت خود دست به اعتصاب غذا زده است و اکنون در دوازدهمین روز اعتصاب می باشد .
آقای مردانی معلم مشاور در ناحیه چهارم کرج می باشد .
او در تاریخ ۲۸ بهمن سال ۹۶ به دست نیروهای امنیتی و لباس شخصی بازداشت شده است.
روح الله مردانی در بند ۴ زندان اوین می باشد ؛‌اتهامی که به وی نسبت داده شده «اقدام علیه امنیت ملی و تبانی علیه نظام» است .
این دانشجو در اعتراضات قیام دیماه که ماموران امنیتی وسرکوبگر که قصد ورود به دانشگاه را داشتند همراه بادیگر دانشجویان در برابر این هجوم مقاومت می کردند.

شایان ذکر است که اکنون روح الله مردانی درهفتمین روز اعتصاب غذای خود بسر می برد.
این دانشجو نسبت به این حکم صادرشده شدیدا معترض می باشد.

اما آنچه که مسلم است :
هر چند که دادن عنوان «احکام قضائی سنگین» به اقدامات وحشیانه فاشیسم مذهبی علیه دانشجویان وطن پرست و آزادیخواه کشور که با خروش مردم محروم همبستگی کرده اند عنوان دقیق و درستی نیست.
زیرا این دانشجویان نه تنها مستحق زندان نیستند بلکه جای بسیار تشویق هم دارند.
چرا که در تمام دنیا اگر دانشجویان معترض را در تظاهرات دستگیر کنند ظرف ۲۴ ساعت آنان را آزاد می کنند.
چند و چندین سال زندان دادن به دانشجویان معترض در یک تظاهرات مدنی چه معنایی جز وحشت فاشیسم مذهبی از آتش زیر خاکستر خشم دانشجویان کشور نسبت به همین فاشیسم حاکم دارد که اگر هزینه تظاهرات اعتراضی را بالا نبرد دانشجویان مثل سیل خروشان از دانشگاهها بیرون ریخته و فریاد علیه دیکتاتوری سر می‌دهند.

پنج سال حبس برای روح الله مردانی دانشجوی ادبیات دانشگاه تهران
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید