پنجمین روز تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

0
761
پنجمین روز تجمع اعتراضی دانشجویان
پنجمین روز تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۳/۳۱-پنجمین روز تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

روز پنجشنبه ۳۱ خرداد ۹۷ دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران پنجمین روز تجمع خود را در اعتراض به احکام غیرقانونی قضاییه آخوندی علیه چند تن از دانشجویان این دانشگاه ادامه دادند.
دانشجویان تهدید کرده بودند که اگر منصور غلامی وزیر علوم کابینه آخوند روحانی برای ادای توضیحات به این دانشکده نیاید امتحانات این ترم را لغو کرده و در آن حاضر نخواهند شد.
دانشجویان خواهان لغو فوری و بدون قید و شرط این احکام غیرقانونی هستند

بیشتربدانیم:

درپی صدور احکام سنگینی برای تعدادی از دانشجویان دستگیر شده در قیام سراسری دیماه ۹۶ دانشجویان دانشکده علوم دانشگاه تهران ازروز ۲۶خرداد ماه اعتراضات خودرا نسبت به این احکام صادرشده که توسط قضاییه نظام داده شده است شروع کردند

دراین اعتراضات دانشجویان مطالبات خودراروی پلاکاردهایی نوشتند که شامل شعارهایی مانند

تسلیت دانشجو ؛ تسلیت دانشگاه ؛ احکام قضایی لغوبایدگردد؛ دانشگاه پادگان است ؛ دانشگاه تهران شعبه دوم زندان اوین و

همچنان دانشجویان اعلام کرده اند که درصورت عدم پاسخگویی و عدم لغو این احکام امتحانات را تحریم خواهند کرد

خواسته دیگر دانشجویان حضور منصور غلامی وزیر علوم کابینه روحانی می باشد

دانشجویانی که دراین دور صدور احکام محروم از تحصیل و آینده خود شده اند عبارتند از:

سیناعمران دانشجوی دانشگاه تهران

لیلا حسین زاده دانشجوی دانشگاه تهران

سینا ربیعی دانشجوی دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران

علی مظفری دانشجوی دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران

تعدادی از دانشجویان نیز منتظر صدور احکامشان هستند

شایان ذکراست که این احکام سنگین قضایی به مدت ۸سال ؛ ۶سال و ممنوع الخروجی از کشور می باشد .

اهمچنان تعدادی از اساتید نیز دراین اعتراضات همبستگی خودرا ازدانشجویان اعلام کرده و درتحصن شرکت داشته اند

خانم سارا شریعتی ازاساتید دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران روز گذشته درجمع دانشجویان به ایراد سخنرانی پرداخت

اما آنچه که حائز اهمیت می باشد مصم بودن دانشجویان برای ادامه این کارزارشان می باشد زیرا که معتقدند اگر کوتاه بیایند این احکام ظالمانه بیشتر خواهد شد.

پنجمین روز تجمع اعتراضی دانشجویان
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید