پرسنل شرکتی مراکز بهداشت یزد تجمع اعتراضی کردند

0
670
پرسنل شرکتی مراکز بهداشت یزد تجمع اعتراضی کردند
پرسنل شرکتی مراکز بهداشت یزد تجمع اعتراضی کردند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱/۲۶-پرسنل شرکتی مراکز بهداشت یزد تجمع اعتراضی کردند

پرسنل شرکتی مراکز بهداشت یزد تجمع اعتراضی کردند

روز یکشنبه ۲۶ فروردین۹۷  پرسنل شرکتی مراکز بهداشت یزد مقابل استانداری رژیم در یزد تجمع اعتراضی برگزار کردند.

معترضان پلاکاردی در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود:

«ما پرسنل شرکتی مراکز بهداشتی یزد به دلیل حقوق معوقه چندین ماه ،کسر حقوق و نبود امنیت شغلی(تعدیل نیرو و تهدید به آن )اینجا گرد هم آمده ایم.»

بیشتربدانیم:

شایان ذکر است که در شهرهای مختلف منجمله یزد اعتراضات وتجمعاتی در بین اقشار اجتماعی وموضوعات متفاوت جریان دارد که نشان از شرایط بد معیشتی و اقتصادی کشور می باشد.

تجمع معلمان «خرید خدمات آموزشی» در شهرهای مختلف

معلمان خرید خدمات آموزشی در شهر‌ها و استان‌های مختلف ازجمله قزوین، کرمان و یزد، مقابل ادارات آموزش و پرورش تجمع کردند.

این معلمان که از سال ۹۶ مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند، خواستار پرداخت معوقات مزدی و تغییر شرایط شغلی خود شدند.

یکی از حاضران در تجمع قزوین می‌گوید: دستمزد ما معلمان خرید خدمات، از حداقل مزد وزارت کار کمتر است؛ از بیمه کامل نیز بی‌بهره‌ایم؛ خواسته ما پرداخت به موقع مطالبات، برخورداری از حق بیمه و دستمزد همسان با معلمان «رسمی» است.

به گفته این معلم، وزارت آموزش و پرورش هر بار به بهانه کمبود بودجه، معوقات معلمان خرید خدمات را با ماه‌ها تاخیر پرداخت می‌کند

پرسنل شرکتی مراکز بهداشت یزد تجمع اعتراضی کردند
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید