پدرام پذیره دانشجوی دانشگاه تهران به ۷سال حبس وشلاق محکوم شد

0
966
پدرام پذیره دانشجوی دانشگاه تهران
پدرام پذیره دانشجوی دانشگاه تهران به ۷سال حبس وشلاق محکوم شد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۵/۹-پدرام پذیره دانشجوی دانشگاه تهران به ۷سال حبس وشلاق محکوم شد

در ادامه روند بازداشتها وصدور احکام ظالمانه برای دانشجویانی که درقیام سراسری دیماه دستگیر شده بودند قضائیه جانی نظام جهل و جنایت برای یکی دیگر از دانشجویان به نام پدارم پذیره حکم ظالمانه دیگری صادر کرد.
پدرام پذیره دانشجوی مطالعات فرهنگی و رسانه دانشگاه تهران که هنگام بازداشت نایب دبیر شورای صنفی مرکزی این دانشگاه بود مجموعا به ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق توسط قاضی مقیسه محکوم شد.

 درطی روزها وهفته های اخیر خشایار دهقان کسری  نوری که ازدراویش گنابادی بودند و از دانشجویان هستند نیز بین کسانی هستند که احکام سنگین ۱۲سال و ۸سال و تبعید و شلاق  داشته اند

شایان ذکر است که این احکام ظالمانه برای دانشجویان تنها بخاطر ایجاد رعب ووحشت از قیام وگسترش حرکتهای دانشجویی می باشد

همچنین صادق قیصری دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بهشتی

که ازبازداشت شدگان گلستان هفتم در بهمن ۹۶ می باشد ازدانشجویانی است که به ۷سال زندان و ۷۴ضربه شلاق محکوم شده است

صادق قیصری ضمن نوشتن نامه ای اعتراضی به روند غیر متعارف وغیر قانونی پرونده ی قضایی خودش و سلب حقوق خود و خانواده اش اعتراض کرد.

پدرام پذیره دانشجوی دانشگاه تهران

پدرام پذیره دانشجوی دانشگاه تهران به ۷سال حبس وشلاق محکوم شد
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید