پاسخ قام مقام دانشگاه نوشیروانی به دانشجویان: از کل دانشجویان هم امضا جمع کنید فایده ای ندارد٬هرکاری میخواهید بکنید

0
633
پاسخ قام مقام دانشگاه نوشیروانی به دانشجویان
پاسخ قام مقام دانشگاه نوشیروانی به دانشجویان: از کل دانشجویان هم امضا جمع کنید فایده ای ندارد٬هرکاری میخواهید بکنید

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۸/۱۳-پاسخ قام مقام دانشگاه نوشیروانی به دانشجویان: از کل دانشجویان هم امضا جمع کنید فایده ای ندارد٬هرکاری میخواهید بکنید

پاسخ قام مقام دانشگاه نوشیروانی به دانشجویان: از کل دانشجویان هم امضا جمع کنید فایده ای ندارد٬هرکاری میخواهید بکنید
شورای صنفی دانشگاه نوشیروانی بابل در اعتراض به عدم پاسخگویی دانشگاه و کارشکنی های رییس و قام مقام دانشگاه مبادرت به جمع آوری امضا کردند که بیش از ۱۴۰۰دانشجو این مطالبات را امضا کردند.
شورای صنفی ا علام کرد که از پیگیری مطالبات دست بر نخواهد داشت.
اما پاسخی که قائم مقام دانشگاه به شورای صنفی داد بسیار قابل تامل می باشد:
«از کل دانشجویان هم امضا جمع کنید فایده ای ندارد٬هرکاری میخواهید بکنید.»
درادامه شورای صنفی درخواست جلسه ومذاکره با نمایندگان دانشجویان را ارائه داده است
مطالبات به شرح زیر می باشد:
سنوات رایگان
تفاهم نامه اردیبهشت ۱۳۹۵فزایش ظرفیت خوابگاه
پکیج هفتگی صبحانه
ساعت ورود و خروج خوابگاه دختران
اینترنت دانشگاه و خوابگاه
سرویس ایاب ذهاب دانشجویان به شهرهای مجاور
اجرایی شدن شیوه نامه انضباطی مصوب ۱۳۹۵
این خواسته ها به نفرات زیر ارسال شده است:
جهانیان
رنجبر
پاشایی

بخشی

از کارگزاران دانشگاه نوشیروانی

پاسخ قام مقام دانشگاه نوشیروانی به دانشجویان
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید