پاسخ به سوال دانشجویان دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران ضرورت لیست گذاری وزارت اطلاعات چیست؟

0
406
پاسخ به سوال دانشجویان دانشکده علوم سیاسی
پاسخ به سوال دانشجویان دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران ضرورت لیست گذاری وزارت اطلاعات چیست؟

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۲/۲۰-پاسخ به سوال دانشجویان دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران ضرورت لیست گذاری وزارت اطلاعات چیست؟

پاسخ به سوال دانشجویان دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران ضرورت لیست گذاری وزارت اطلاعات چیست؟
پس از لیست گذاری تروریستی سپاه پاسداران توسط امریکا؛ اپوزیسیون ایران خواستار لیست گذاری وزارت اطلاعات نظام حاکم بر ایران شد.همچنین مقاومت ایران کتابی تحت عنوان«فرستادگان ترور رژیم ایران» درتاریخ ۱۱ اردیبهشت ۹۸ درواشنگتن معرفی کرده است.
دراین کتاب چگونگی قتل وکشتار و شبکه های جاسوسی که توسط سفارت خانه های رژیم هدایت می شود افشا شده است.
از این رو دانشجویان دانشگاه علوم سیاسی دانشگاه تهران طی ارسال سوالاتی خواستار پاسخ گویی به ابهامات خود شده اند.

ضرورت لیست گذاری وزارت اطلاعات چیست؟
کارشناسان سیاسی سایت پاسخ سوال را اینگونه داده اند:رژیم حاکم بر ایران هیچ مشروعیتی ندارد یعنی مربوط به این دوره از تاریخ بشریت نیست و یک نظام مادون سرمایه داری و قرون وسطایی و بخصوص در احکام جزایی و قضایی اساسا متعلق به تاریخ سیاه قرون وسطا و بربریت است.
و از آنجا که مشروعیت سیاسی هم ندارد یعنی از ۳۰ خرداد سال ۶۰ به بعد که خمینی رسما تظاهرات مسالمت آمیز مردم ایران را به خاک و خون کشید و رسما فتوای کشتار در خیابان تظاهر کنندگان را صادر کرد و سپس دسته دسته اعدامها را شروع کرد بدون محاکمه یا با محاکمه‌های یکی دو دقیقه ای اساسا مشروعیت گذرای سیاسی برآمده از انقلاب را هم از دست داد بنا بر این تلاش کرد به اسم مذهب هر جنایت و غارتی را تحت عنوان حفظ نظام از اوجب واجبات است بپوشاند.بنابر این ما به این رژیم می گوییم فاشیسم مذهبی.یعنی یک انحصارطلبی و برتری نژادی آخوند- پاسدار- اطلاعاتی که این روزها با عنوان «ژن خوب» به اندازه مکفی مفتضح شده است.

اگر درایران تحت حاکمیت آخوندها انتخابات آزادی صورت بگیرد بلاشک ۲تا۳ درصد به آن رای نخواهند داد ؛ درقیامهای سال ۸۸ و ۹۶ به وضوح دیدیم که درشهرهای ایران شعارهای مرگ بر اصل ولایت فقیه و مرگ بر روحانی توسط مردم سرداده شد.
پس این فاشیسم مذهبی برای بقای خودش نیاز به صدور تروریسم و بنیاد گرایی داردتا همواره سپاه پاسداران خودش را درحالت جنگی نگه دارد .
خامنه ای گفت: ما درسوریه خط می بندیم که درتهران خط نبندیم ؛ این یک دکترین فاشیستی است؛ هیتلر هم میگفت: جنگ را در مرزهای دیگر پیش ببر تا د رآلمان سرنگون نشوی اما با این تفاوت که آلمان سرمایه داری بود ولی خمینی و خامنه ای مادون سرمایه داری هستند.
پس وزارت اطلاعات که ابزار سیاستهای فاشیستی آخوندهاست تلاش می کند و تلاش کرده است تا بااهرمهای دیپلماتیک وزارت خارجه یا همانطور که فلاحیان درمصاحبه تلویزیونی اعلام کرد ازطریق اجیرکردن خبرنگاران و تجار و با پوشهای مختلف تروریسمش را پیش برده و می برد.
ترور دکتر کاظم رجوی، محمد حسین نقدی، زهرا رجبی و دهها فعال مقاومت ایران تماما با طراحی و اجرای عملیاتی توسط وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و اطلاعات نیروی قدس انجام گرفته است.
بنا بر این سرانگشتان فاشیسم مذهبی برای ترور و ایجاد رعب در خارج کشور باید در لیست تروریستی وارد شود این خواسته مقاومت ایران در ۳ دهه گذشته بوده است.
اما سیاست مماشات با فاشیسم مذهبی درایران برتمامی جنایات رژیم آخوندی چشم پوشیده است سالیان کشورهای غربی و مشخصا امریکا با رژیم ایران سیاست مماشات را درپیش گرفت ( که این مهم نیاز به بحثهای مبسوطی دارد و بررسی چهل ساله سیاستهای غرب با رژیم ایران)
از این رو مقاومت ایران و مجاهدین خلق ایران برای برداشتن موانع از سر راه انقلاب دموکراتیک و قیام مردم ایران علیه فاشیسم مذهبی به شدت دنبال این هستند که تمامی ارگانهای این رژیم که دست در ترور و سرکوب و ارعاب دارند از جمله وزارت اطلاعات منفور در لیست تروریستی قرار بگیرند و دستشان از شر ارعاب ایرانیان خارج کشور کوتاه شود و استراتژی صدور تروریسم شکست بخورد.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید