پاسخ به امام جمعه فاسد دامغان که دانشجویان را عامل فساد معرفی کرده

0
544
دانشجویان را عامل فساد معرفی کرده
پاسخ به امام جمعه فاسد دامغان که دانشجویان را عامل فساد معرفی کرده

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۴/۲۴-پاسخ به امام جمعه فاسد دامغان که دانشجویان را عامل فساد معرفی کرده 

امام جمعه فاسد دامغان دانشجویان را عامل فساد معرفی کرده است

دانشجویان دانشگاه های دامغان به امام جمعه فاسد این شهر هشدار می دهند که حرف دهانش را بفهمد و دانشجویان را تهدید نکند
حواسش باشد که از دانشجو یان ؛ تودهنی اساسی خواهد خورد .
دانشجو کسی نیست که از دیکتاتور برای احقاق حقوقش التماس و درخواست کند.
دانشجو درسی به دیکتاتور میدهد که هیچ وقت فراموش نکند.
درطی این چهل سال حکومت ننگین آخوندی کی بوده که دانشجو به دیکتاتور التماس کرده باشد؟
اگر دانشجو التماس می کرد که هزاران شهید نمی داد وقتل عام نمی شد؟
مگر ازسال ۶۰ و ۶۱ دانشجویان ایرانی برای احقاق حقوق خود التماس کردند وبه دیکتاتور آری گفتند ؟ هرگز !!
مگر در سال ۶۷ تنها بخاطر یک نه گفتن ؛ دانشجویان ؛ هزاران هزار ؛ اعدام نشدند ؟
ومگر درقیام ۷۸ و قیام ۸۸ و درقیام سراسری دیماه ۹۶ این دانشجویان نبودند که با خیزش خود به دیکتاتور نشان دادند ؛ که هرگز چکمه های خونین پاسداران را لیس نمی زنند !!
قیمت می دهند اما دربرابر استبداد و فاشیسم دینی سرخم نمی کنند.
باید به این امام جمعه فاسد گفت : « منتظر باش که ضربات کوبنده و اساسی را از همین دانشجویان خواهی خورد .
تو و همه ارازل واوباش آتش به اختیارت ؛ از دانشجویان و تمامی جوانان بی باک و بیم ؛ به زودی زود درس فراموشی ناپذیری خواهیدخورد» .

دنیای اقتصاد به نقل از ایرنا: ۲۴تیر۹۷
« امام جمعه دامغان هفته گذشته در خطبه‌های نمازجمعه، دانشجویان ساکن این شهر را عامل فساد در دامغان معرفی کرد و گفت که اگر مسئولین دانشگاه نتوانند کاری کنند، «جوانان ما آتش به اختیار وارد عرصه خواهند شد».
«گاهی دانشجویانی که از شهر‌های دیگر می‌آیند، شهر ما را خراب می‌کنند.
من برای رئیس دانشگاه‌ها متاسفم که نمی‌توانند مباحث فرهنگی، چون حجاب و عفاف را حفظ کنند.
من از همین‌جا به رئیس دانشگاه‌ها هشدار می‌دهم که اگر نتوانند بی‌حجابی و بی‌عفتی را در دانشگاه‌ها و شهر ما کنترل کنند، جوانان ما آتش به اختیار وارد عرصه خواهند شد».

شایان ذکراست که :
درپی صدور احکام ظالمانه قضایی برای دانشجویانی که در قیام سراسری دیماه ۹۶ باشعار
اصلاح طلب ؛ اصول گرا ؛ دیگه تمومه ماجرا
لرزه براندام نظام پوسیده انداختند ؛
دانشجویان سراسر کشور با تجمعات واعتراضات گسترده ای نشان دادند که هرگز به دیکتاتور التماس نخواهند کرد .

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید