وکیل کرد طاهر توحیدی ازوکلای دادگستری اهل بوکان به زندان محکوم شد

0
1116
وکیل کرد
وکیل کرد طاهر توحیدی ازوکلای دادگستری اهل بوکان به زندان محکوم شد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۲۹-وکیل کرد طاهر توحیدی ازوکلای دادگستری اهل بوکان به زندان محکوم شد

وکیل کرد طاهر توحیدی ازوکلای دادگستری اهل بوکان به زندان محکوم شد
روزپنجشنبه ۲۸ دی ۹۶ طاهر توحیدی، از وکلای دادگستری اهل بوکان توسط قضائیه در سنندج بە اتهام توهین بە مامور دولت و نشر اکاذیب بە ١٧ماه حبس محکوم شدە است.
بر طبق این گزارش حکم این وکیل اجرا و نامبرده به زندان مرکزی سنندج منتقل شدە است.
مو ج دستگیری های کور در روزهای اخیر بشدت افزایش یافته است و نظام پوسیده از ترس فروپاشی هر صدای اعتراضی را سرکوب میکند .
بویژه دراین ایام اقشار روشنفکر اجتماعی مانند وکلا و دانشجویان و دانش آموزان آماج این سرکوبها هستند .
همچنان چندی پیش در اراک نیز محمد نجفی وکیل پایه یک دادگستری توسط نیروهای سرکوبگر وزارت اطلاعات دستگیر شده است وتاکنون خبری ازوضعیت این وکیل مردمی دردست نیست .
آقای نجفی درپی دفاع وحمایت از اعتراضات وهمچنان مصاحبه با رادیوهای خارجی در ۲۵ دی ماه دستگیر شده است .
اکنون نیز آقای طاهر توحیدی ازوکلای مردمی بوکان محکوم به زندان شده است
این فشارها به مردم ایران نشان دهنده وحشت از سرباز کردن قیام ها ست اما برای کسی پوشیده نیست که قیام ها وشورشهای مردمی سر باز ایستادن ندارد تا محقق شدن خواسته مردم ادامه خواهدداشت .

وکیل کرد طاهر توحیدی ازوکلای دادگستری اهل بوکان به زندان محکوم شد

وکیل کرد طاهر توحیدی ازوکلای دادگستری اهل بوکان به زندان محکوم شد
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

 

نظر بدهید