وظایف جنبش دانشجویی در قبال جنبشهای اجتماعی چیست ؟

0
680
وظایف جنبش دانشجویی
وظایف جنبش دانشجویی در قبال جنبشهای اجتماعی چیست ؟

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۴/۱۲-وظایف جنبش دانشجویی در قبال جنبشهای اجتماعی چیست ؟

سؤال این است که پشتیبانی از جنبشهای اجتماعی با توجه به همان فشارهای فاشیستی که در دانشگاه می آورند چگونه باید باشد.

بسیاری از دانشجویان مبارز می پرسند که ما در دانشگاه چکار می توانیم بکنیم.

مثلا قیام کازرون صورت می گیرد، یا در فروردین امسال اهواز ۱۰ روز مردم علیه تحقیر و توهین تلویزیون حکومتی به خلق عرب هموطن قیام می کند.
یا کشاورزان اصفهان علیه غارت آبشان قیام می کنند.
یا بیش از ۲۰ روز شهرهای کردستان در اعتصاب علیه بستن مرزها و فشار به کولبران و کسبه در ماه اردیبهشت امسال و قیام این روزهای بازار تهران ووو
ابتدا باید از خود بپرسیم که مبارزه یعنی چه؟
مبارزه برای آزادی یعنی چه؟
مبارزه علیه فاشیسم و دیکتاتوری حاکم یعنی چه؟
در پاسخ باید گفت:
مبارزه چیزی جز ایستادگی در برابر دیکتاتور و قیمت دادن برای آزادی نیست.
اگر میخواهیم دیکتاتور سرنگون شود و آزادی و حاکمیت مردمی و عدالت اجتماعی برپا شود باید ایستاد.
باید قیمت ایستادن را پرداخت و در این راه حرکت کرد و با ابتکارات جمعی تاکتیکهای متناسب را در دانشگاه پیدا کرد.
چه اتخاذ شعارهایی که خواهان جارو کردن بسیج و ارگانهای سرکوبگر از دانشگاهها هستند که مانع جدی در پیوستن دانشجویان به صفوف مردم هستند و چه مشارکت حضوری یا همبستگی های سیاسی و اجتماعی با قیامهای توده های مردم به جان آمده.
قبل از هر چیز جنبش دانشجویی باور دارد که آزادی را در سینی طلایی به هیچ کس و هیچ ملتی نداده‌اند و باید از حلقوم دیکتاتورها بیرون کشید.

عطار نیشابوری که در عصر حمله مغولها به ایران میزیسته و توسط همانها هم به شهادت رسیده می‌گوید:

گر مرد رهی میان خون باید رفت
وز پای فتاده سرنگون باید رفت
تو پای به راه در نه و هیچ مپرس
خود راه بگویدت که چون باید رفت

وظایف جنبش دانشجویی در قبال جنبشهای اجتماعی چیست ؟

وظایف جنبش دانشجویی
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید