وزیر علوم جاده صاف کن سرکوب دانشجویان درصدور احکام ظالمانه

0
487
وزیر علوم جاده صاف کن سرکوب دانشجویان
وزیر علوم جاده صاف کن سرکوب دانشجویان درصدور احکام ظالمانه

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۴/۳۱-وزیر علوم جاده صاف کن سرکوب دانشجویان درصدور احکام ظالمانه 

احکام سنگینی با هشت سال ؛ شش سال ؛ دو سال؛ ممنوع الخروجی ازکشور ؛ محروم شدن از کار درفضای مجازی و…
بدنبال این احکام ظالمانه ؛ دانشجویان سراسرکشور اعتراضات گسترده ای داشتند و مطالباتشان را دادند .

همچنان شوراهای صنفی دانشگاه های سراسر کشور ضمن اعتراض ودادن بیانیه؛ از منصور غلامی؛ وزیر علوم؛ کابینه روحانی خواستار مداخله مستقیم شدند.
اولین مطالبه دانشجویان حضوروزیرعلوم در دانشگاه بود؛ اما غلامی حتی یکبارهم حاضر نشد؛ با دانشجویان رودر رو شود
با پیغام پسغامهای پوشالی به دانشجویان؛ نشان داد که نه تنها اعتراضات و مطالبات دانشجویان برایش مهم نیست؛ بلکه پشت صحنه دست اش در دستان همان قضائیه جنایتکاراست.
چراکه در روز ۱۶تیرماه خبرگزاری ایسنابه نقل از منصور غلامی نوشت:
« در حال حاضر اسامی تمامی دانشجویانی که در بازداشت بودند و پرونده دارند؛ چه دانشجویانی که در خصوص آنها رای صادر شده است و چه کسانی که هنوز رایی در مورد آنها صادر نشده، از سوی همکاران وزارت علوم در اختیار دادستانی قرار گرفته است» . ۹۷ایسنا۱۶تیر

منصورغلامی اگر واقعا نگران وضعیت دانشجویان زندانی و حکم گرفته بود؛ حداقل باید در اینهمه اعتراضی که دانشجویان کردند
یک موضع مشخص و قاطعی می گرفت اما دیدیم که نه تنها؛ به خواسته های دانشجویان وقعی ننهاد بلکه اسامی را هم به دادستانی داد.
اما؛ دانشجویان شجاعانه تهدید کرده بودند که اگر منصور غلامی وزیر علوم کابینه آخوند روحانی برای ادای توضیحات به این دانشکده نیاید امتحانات این ترم را لغو کرده و در آن حاضر نخواهند شد.
دانشکده های مختلف درسراسر کشور اعتراض کردند بیانیه دادند؛ اساتید دانشگاه ها؛ بیانیه داده ونامه نوشتند؛
تعدادی ازاساتید در تجمع دانشجویان شرکت کرده و این احکام ظالمانه را محکوم کردند اما؛تنها کسی که هیچ موضع محکم وتیزی نداشت غلامی بود .
دانشجویان گفتند:
«وزارت علوم اما دراین جریان منفعل و بی خاصیت تر از این است که اقدامات اساسی انجام دهد,
اما چنین حرکات و مطالبه گری ها نشان دهنده این است که دانشگاه زنده است و نمی توان با چنین اقداماتی جلوی فعالیت و پویایی دانشجویان را گرفت».
با؛ بی تفاوتی و سکوت؛ معنی دار غلامی به روشنی می توان فهمید که او تنها جاده صاف کن سرکوب برای دانشجویان بود و نه؛
وزیر علومی که دغدغه و نگرانی برای دانشجویان بازداشتی و دستگیرشده داشته باشد .
واقعیت این است که این وزیر علوم بسیجی که ازابتدا نیز دانشجویان باروی کار آمدنش مدتها؛ اعتراض وتظاهرات می کردند؛
بخشی از همان؛ بسیجیان و سرکوبگران حاکم بردانشگاه می باشد.

وزیر علوم جاده صاف کن سرکوب دانشجویان
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید