وزارت علوم مجبورشدماده ۹آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد جهت دریافت شهریه را ابطال کند

0
325
وزارت علوم
وزارت علوم مجبورشدماده ۹آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد جهت دریافت شهریه را ابطال کند

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۲/۲۹-وزارت علوم مجبورشدماده ۹آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد جهت دریافت شهریه را ابطال کند

وزارت علوم مجبورشدماده ۹آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد جهت دریافت شهریه را ابطال کند

درتاریخ ۱۰ اردیبهشت ۹۸ دیوان عدالت اداری با صدور ابلاغیه ای تبصره ۱ ماده ۹ آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ؛مصوب وزارت علوم ؛ تحققیات وفناوری را باطل اعلام کرد.درپی اعتراضات گسترده دانشجویان جهت اخذ شهریه های ظالمانه از دانشجویان دوره کارشناسی ارشد که باید دانشجویان برای تمامی دروس جبرانی نیز شهریه بپردازند وزارت علوم مجبور شد که این قانون را ابطال کند.

دربخشهایی از این ابلاغیه آمده است:

احتراماً آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته (مصوب ۱۰؍۸؍۱۳۹۴ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد رسیدگی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل اعلام می گردد:

۱- ماده ۹ آیین نامه مذکور مقرر داشته است: «تعداد واحدهای دروس جبرانی به تشخیص گروه آموزشی حداکثر ۱۲واحد است.

تبصره۱: کسب نمره قبولی ۱۲ در دروس جبرانی الزامی است. ولی نمره مذکور در میانگین نیمسال و کل دانشجو

محاسبه نمی شود و هزینه این دروس طبق تعرفه مصوب هیأت امنا موسسه از دانشجو دریافت می شود.

تبصره۲: زمان استفاده برای دروس جبرانی در سقف سنوات تحصیلی دانشجو محاسبه نمی شود.»

تبصره(۱) ماده (۹) آیین نامه مذکور مغایر با قانون می باشد. چرا که: مستفاد از بندهای (ح)، (ط) و (ی) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تحصیل دانشجویان روزانه در دانشگاه های دولتی به صورت رایگان و بدون پرداخت شهریه صورت می پذیرد. چنانچه به تشخیص گروه آموزشی دانشگاه اخذ تعداد حداکثر ۱۲ واحد برای دانشجویان دوره روزانه الزام آور گردد، اخذ هزینه این دروس طبق تعرفه مصوب هیأت امنا از دانشجویان دوره کارشناسی ارشد مغایر با قانون یاد شده و با اصل تحصیل رایگان در دوره روزانه دانشگاه ها در تضاد است.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید