وارد کردن دانشجوباسطح علمی پایین به دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه بهشتی بخاطر پول

0
753
دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه بهشتی
وارد کردن دانشجوباسطح علمی پایین به دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه بهشتی بخاطر پول

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۷/۱۳-وارد کردن دانشجوبا سطح علمی پایین به دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه بهشتی بخاطر پول 

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه بهشتی

وارد کردن دانشجویان ایرانی که در دانشگاه های نامعتبردنیا چند واحد گذرانده اند به دانشگاه های مهمی چون دانشگاه ملی نادیده گرفتن ارزش و کار دانشجویانی است که برای ورود به این دانشگاه ها سالها درس خواند ه و زحمت کشیده اند در دورانی که دانشگاهها با کمبود فضا و امکانات آموزشی شدید مواجه اند ،کارگزاران نظام درصدد ورود دانشجویان خارجی برای انباشت .سرمایه بیشتر که درجهت خصوصی سازی می باشد هستند

 دراین رابطه تعدادی از دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه ملی (بهشتی) در روز دوم مهرماه۹۷ در خصوص وجود شایعاتی مبنی بر پذیرش دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های نامعتبر خارجی با سطح علمی پایین در این دانشکده اقدام به تجمع کردند.

یک فعال دانشجویی گفت: جای دانشجویانی با سطح علمی پایین در کنار دانشجویان دانشکده دندانپزشکی بهشتی نیست.
دانشجوی دیگری گفت: چند هفته قبل اساتید دانشگاه از گرفتن تست و مصاحبه از تعدادی دانشجوی خارجی جهت انتقال به دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی خبر دادند. (سایت مفدا وابسته به وزارت بهداشت ۲مهر۹۷ )
https://bit.ly/2RpBKHs

مطالبات دانشجویان
در تجمعی که دانشجویان دانشگاه ملی ( بهشتی )داشتند مطالباتشان را اعلام کردند:
رئیس دانشگاه باید به دانشجویان بگوید در حالی که فضای آموزشی و تجهیزات دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی برای دانشجویان موجود کافی نیست و محدودیت در پذیرش دانشجو به این جهت وجود دارد چرا حاضر می‌شود بین ۶۰ تا ۱۰۰ دانشجوی ایرانی از دانشگاه‌های نامعتبر خارجی مانند مجارستان را جهت حضور در این دانشکده پذیرش کند؟!!!.
خواسته دوم ما این است که دکتر آقاجانی تبیین کند چرا علی رغم مخالفت اساتید و رئیس دانشکده دندانپزشکی مبنی بر نداشتن جایگاه علمی مناسب در این دانشجویان بازهم اصرار بر حضور این دانشجویان دارد؟.
روند خصوصی سازی دانشگاه ها از مدتها قبل چالشی بزرگ بین دانشجویان و دستگاه حاکمه می باشد دانشگاههای دولتی که درحال حاضرهزینه های سنگینی را روی دست دانشجویان قرارداده است.

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه بهشتی
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید