هشت سال حبس تعزیری برای زانیار احمدی دانشجوی حسابداری دانشگاه تهران

0
441
هشت سال حبس تعزیری برای زانیار احمدی دانشجوی حسابداری
هشت سال حبس تعزیری برای زانیار احمدی دانشجوی حسابداری دانشگاه تهران

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۵/۳-هشت سال حبس تعزیری برای زانیار احمدی دانشجوی حسابداری دانشگاه تهران

زانیار احمدی نیاز دانشجوی حسابداری دانشگاه تهران به ۸سال حبس تعزیری محکوم شد
در ادامه احکام ظالمانه ای که برای دانشجویان بازداشت شده قیام سراسری دیماه صادر می شود زانیار احمدی نیاز هم مشمول این احکام ظالمانه شده است.
زانیار فرزند حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری می باشد.
او در اعتراضات و قیام سراسری دیماه همراه با دیگر دانشجویان دانشگاه تهران که درحمایت از اعتراضات مردمی همبستگی خود را ازاین تجمعات اعلام کردند.

هشت سال حبس تعزیری برای زانیار احمدی دانشجوی حسابداری

بیشتر بدانیم:
احکام سنگینی با هشت سال ؛ شش سال ؛ دو سال؛ ممنوع الخروجی ازکشور ؛ محروم شدن از کار درفضای مجازی و…
بدنبال این احکام ظالمانه ؛ دانشجویان سراسرکشور اعتراضات گسترده ای داشتند و مطالباتشان را دادند .

دراین میان اما وزیر علوم منصور غلامی هیچ اقدام پیش گیرانه ای برای توقف این احکام قضایی ظالمانه نسبت به دانشجویان انجام نداد بلکه خودش اعلام کرد:

« در حال حاضر اسامی تمامی دانشجویانی که در بازداشت بودند و پرونده دارند؛ چه دانشجویانی که در خصوص آنها رای صادر شده است و چه کسانی که هنوز رایی در مورد آنها صادر نشده، از سوی همکاران وزارت علوم در اختیار دادستانی قرار گرفته است» . ۹۷ایسنا۱۶تیر

شایان ذکراست که صدور این احکام ظالمانه برای دانشجویان نشان دهنده ترس عمیق ولی فقیه از گسترش قیام هامی باشد زیرا که با دادن احکام سنگین قضایی به دانشجویان می خواهد رعب و وحشت بیشتری ایجاد کند درحالیکه دانشجویان اعلام کرده اند که با تنی شلاق خورده وزخمی استوار خواهیم ایستاد.

هشت سال حبس تعزیری برای زانیار احمدی دانشجوی حسابداری دانشگاه تهران
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید