هزینه های سرسام آورکنکوربرای خانواده های ایرانی تنهاجهت ورودفرزندانشان به دانشگاه

0
509

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۴/۲۰-هزینه های سرسام آورکنکوربرای خانواده های ایرانی تنهاجهت ورودفرزندانشان به دانشگاه

سقراط می گوید:
«آموزشی که با پول به دست آمده باشد بدتر از آموزش ندیدن است.»

ورود به دانشگاه یکی از بزرگترین مرحله های زندگی افراد در بسیاری از کشور ها است؛درایران نیز همینطور است
بسیاری از پدر و مادرها برای تحصیل فرزندانشان هزینه های سنگینی می کنند!
دراین کلیپ می بینم که برسر این هزینه های سنگین چه فشاری روی والدین است؟

شما برای کنکور فرزندانتان چقدر هزینه کرده اید ؟
این سوالی است که ازوالدین دانش آموزان درآستانه کنکور شده است
بادیدن این کلیپ به عمق فاجعه آموزش وپرورش و تحصیل پولکی و زورکی بیشتر پی می بریم!
دراین مصاحبه والدین از فشارهای اقتصادی و استرس وارده به آنان می گویند:
شما برای کنکور فرزندتان چقدرهزینه کرده اید؟

یک آقا
فقط مال سال آخر حدود بیست میلیون
یک خانم
والله فکرمیکنم بالای بیست میلیون
یک اقا
تقریبا چهار یا پنج میلیون هزینه کرده ایم
یک اقا
حدودا بیست و دو میلیون تومان
یک اقا
نزدیک هفتاد تا هشتاد میلیون تومان هزینه کرده ام
یک آقا
نزدیک سی میلیون هزینه کرده ام
حدود سه تاچهار میلیون هزینه کتابهای آموزشی شده
آیا برای شما راحت بوده که این هزینه را بدهید ؟سخت بوده ؟
بدون شک
خیلی سخت بوده چون خودم بیکاربودم النگوهای خانم ام را فروختم و هزینه کردم
کنکور چیه ؟
کنکور واقعا استرس به خانواده ها تحمیل کرده است هم برای والدین هم برای بچه
هم ازنظر مالی هم ازنظر روحی
اینها بخشهایی از ستمی است که به مردم ایران وارد می شود
درحالیکه آموزش وپرورش قرار بوده که رایگان باشد !
آموزش وپرورش از اولیه ترین نیازهایی است که درهمه جوامع مترقی به رایگان باید دراختیار مردم قرار گیرد

اما اکنون چه میشود که درقرن بیست ویکم کشور ایران بخاطر نداشتن امکانات تحصیلی هرروز به آمار ترک تحصیل کنندگان اش اضافه می شود ؟
گسترش فقر و دور ماندن از تحصیل بلیه ای است که گریبان مردم ایران را گرفته است
چپاول وباند بازی دردانشگاه ها فساد و مافیای موجود در دانشگاهها روز به روز افزوده می شود.

تنهاجهت ورودفرزندانشان به دانشگاه

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید