هزاران تن از مردم مشهد در میدان شهدا مقابل شهرداری فریادهای اعتراضشان را بلند کردند

0
836

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۷-هزاران تن از مردم مشهد در میدان شهدا مقابل شهرداری فریادهای اعتراضشان را برعلیه ظلم وبیداد بلند کردند
روز پنج‌شنبه۷دی‌ماه۹۶ تجمع از پیش اعلام شده مردم مشهد ، در میدان مجسمه مشهد مقابل شهرداری از ساعت ۱۰صبح به وقت ایران برگزار گردید. این تجمع هر لحظه بیشتر و گسترده تر میگردد
مردم و غارت شدگان در مشهد در اعتراض به گرانی هایی که زندگی مردم را با مشکل روبرو ساخته است؛ مقابل شهرداری مشهد تجمع کردند و علیه سران حکومت ایران ؛شعارهای کوبنده ای دادند .
شعارهایی که ازسوی مردم داده شد :
« شعار اسلامو پله کردن مردمو ذله کردن »
«مرگ بر دیکتاتور»
«مرک برروحانی »
«پلیس برو دزد و بگیر»

هزاران تن از مردم مشهد در میدان شهدا مقابل شهرداری فریادهای اعتراضشان را برعلیه ظلم وبیداد بلند

هزاران تن از مردم مشهد در میدان شهدا مقابل شهرداری فریادهای اعتراضشان را برعلیه ظلم وبیداد بلند

شایان ذکر است که مردم مشهد درمقاطع مختلفی دست به تظاهرات و اعتراضات گسترده ای علیه ظلم وبیداد وچپاول سرمداران حکومت داشته اند
همچنین در سال ۸۸ درپارک بزرگ مشهد دست به اعتراض زدند و ماموران امنیتی ولباس شخصی ونیروهای سرکوب گر انتظامی وکوماندویی مردم را ضرب وشتم کرده وعده ای رانیز دستگیرکردند
اما هیچ کدام از این تشبثات مانعی برای قیام درتقدیر مردم ایران نیست وبزودی همه کشور را شعله های قیام مردم برافراشته خواهدشد.
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

 

نظر بدهید