هدف نظام از آوردن دادستان به دانشگاه علوم و تحقیقات چی بود؟

0
742
هدف نظام از آوردن دادستان به دانشگاه علوم
هدف نظام از آوردن دادستان به دانشگاه علوم و تحقیقات چی بود؟

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱۰/۱۱-هدف نظام از آوردن دادستان به دانشگاه علوم و تحقیقات چی بود؟

هدف نظام از آوردن دادستان به دانشگاه علوم و تحقیقات چی بود؟
پس از اینکه سانحه واژگونی اتوبوس در دانشگاه علوم و تحقیقات به وقوع پیوست و ۱۰ دانشجو کشته شدند نظام فرتوت تلاش کرد با  قداماتی سرو ته قضیه راهم بیاورداولین کاری که کرد یکان ویژه را وارد دانشگاه کرد از سوی دیگر با تسلیتهای مهوع و وقیحانه یا انجام کارهایی مانند نو کردن اتوبوس ها یا آوردن طرحهایی مبنی بر درست کردن جاده ها  اما هرکدام ازاین ها برعکس نمکی بود که برزخم خانواده های داغدار دانشجویان کشته شده ریخته می شد. و سردمداران نظام فهمیدند که این اقدامات چاره ساز نیست ا زاین رو مجبور شد که دادستان کل یعنی منتظری جنایتکار را وارد صحنه کند تا به اصطلاح پاسخگوی سوالات و خواسته های دانشجویان باشد اما درهمان صحنه شاهد بودیم که یکی ازدختران دانشجو می گفت:
بچه ها فیلم بگیرید چون ۲ دقیقه دیگر زیر حرفهایشان می زنند.

واقعیت این است که کنترل صحنه شورش و اعتراضات درهرمکانی برای حکام ایران بسیار مهم است زیرا که می دانند از هر جرقه حریقی برخواهد خواست. بخصوص که درایام سالگرد قیام دیماه ۹۶ هستیم ما شاهد این صحنه بودیم که طهرانچی گماشته ای که به ریاست دانشگاه آزاد منصوب شده است در دانشگاه حاضر شد اما ازوحشت از عصیان دانشجویان پا به فرار گذاشت و هنگام فرار هم چند تا ازدانشجویان را زیر ماشین گرفته ومضروب کرد.
اما مساله مهم وکلیدی در صحنه سیاسی مردم ایران است؛ زیرا که تمامی اقشار جامعه
از فرهنگیان؛ معلمان؛ کارگران؛ رانندگان؛ کامیونداران؛ دانشجویان؛ بازاریان همه وهمه ازفشارهای حاکم به ستوه آمده اند و به چیزی کمتر از سرنگونی این نظام رضایت نمی دهند

دانشجویان فریاد می زدند :
دانشجوی شهیدم خونت را پس می گیرم
دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد
یا اینکه همین دانشجویان درقیام دیماه ۹۶ شعار دادند :
اصلاح طلب؛ اصول گرا دیگه تمومه ماجرا
بنابراین با وارد شدن دادستان کل هم چیزی حل نمی شود؛ زیرا که روشن است خواست مردم ایران سرنگونی این جرثومه قرون وسطایی است وبا سرکوب هم کاری از پیش نمی رود.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید