هجوم مامورین اطلاعات به منزل مسئول کانون صنفی معلمان

0
958
هجوم مامورین اطلاعات به منزل مسئول کانون صنفی معلمان
هجوم مامورین اطلاعات به منزل مسئول کانون صنفی معلمان

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱/۲۲-هجوم مامورین اطلاعات به منزل مسئول کانون صنفی معلمان

حمله به منزل مهندس سید هاشم خواستار مسئول کانون صنفی معلمان

روز سه شنبه بیست و یکم فروردین ۹۷مامورین اطلاعات مشهد با هجوم به منزل سیدهاشم خواستار، مسئول کانون صنفی معلمان در مشهد، اقدام به بازرسی و مصادره وسایل شخصی وی کردند. از علت این حمله و هجوم اطلاعی در نیست.

 بنابه خبرها؛ منزل آقای خواستار تحت نظر ماموران امنیتی قرار گرفته است.

بیشتر بدانیم:

سید هاشم خواستار معلم بازنشسته و زندانی عقیدتی زندان وکیل آباد مشهد که بیش از ۲۱ ماه بدون یک روز مرخصی در زندان گذراند

 این زندانی بارها درافشاگریهای خود مظالم جمهوری اسلامی را درنامه های خود عنوان کرده است

ازجمله نوشتن نامه برای آنتونیو گوترز

و بیان همه قانون شکنی ها و حق کش های نظام ضد مردمی حاکم برایران

فراخوان به مردم تهران برای حمایت از همسر زندانی سیاسی رضا شهابی

دریک مصاحبه تلویزیونی مطالبات انقلاب ۵۷ را یاد آور شد:

«انقلابی» یعنی کسی که خود را فدای مملکت و مردم کند، ولی از دیدگاه آقای خامنه ای و دیگر آقایان «انقلابی» یعنی کسی که با آنها باشد و سرکوب مردم را شدت دهد، امروز مردم ایران هوشیارشده اند و در برابر این استبداد دینی ایستاده اند و مطالبات خود را به هر صورت ممکن مطرح میکنند.

و همچنین اعلام حمایت از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی محبوس در زندان گوهردشت

آقای خامنه ای به شما گفتم که کشور به سمت انقلاب میرود هنوز نمیخواهید باور کنید؟!
اقای خامنه ای زندانی سیاسی و ان هم زندانی اعتصاب غذایی، فریاد ملت ایران هست که ندا میدهد:آهای مردم جهان ، آهای سازمان ملل و نهادهای حقوق بشر و آهای ملت ایران بنگرید که چگونه ملتی در اسارت حاکمانی هست که از دین ابزاری ساخته برای سرکوب آزادی بیان و مطبوعات و احزاب و…که انتخابات آزاد در کشور ما ایران معنی ندارد.زندانی اعتصابی ندا میدهد که فقر و فحشا و فلاکتی که در زیر سایه ی دیکتاتوری دینی در ایران بوجود امده در تاریخ ایران سابقه نداشته است

هجوم مامورین اطلاعات به منزل مسئول کانون صنفی معلمان
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید