هجوم شبانه ماموران اطلاعاتی به منازل کشاورزان اصفهان و دستگیری تعدادی از آنها

0
1024
اصفهان
هجوم شبانه ماموران اطلاعاتی به منازل کشاورزان اصفهان و دستگیری تعدادی از آنها

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱/۲۶- هجوم شبانه ماموران اطلاعاتی  به منازل کشاورزان اصفهان و دستگیری تعدادی از آنها

اعزام حدود ۲۰ خودروی یگان ویژه رژیم بسمت ورزنه

حضور وحشت آلود ماموران رژیم برای جلوگیری از تجمع اعتراضی کشاورزان

حوالی ساعت ۳ نیمه شب یکشنبه شب ۲۶ فروردین ۹۷ نیروهای سرکوبگر و بدنام اطلاعات رژیم به منازل کشاورزان خوراسگان حمله کرده و تعدادی از کشاورزان را دستگیر کردند.

بعضی اخبار حاکی از این است که در این حمله وحشیانه ۱۰ نفر از کشاورزان در خوراسگان دستگیر شده اند.

یکی از شهروندان اطلاع داد که تعدادی از شهروندان صرفا به این علت که در محدوده فلکه خوراسگان با ماشین خودشان تردد داشته اند شناسایی شده و در حمله شبانه مزبور بازداشت شده اند.

ماموران رژیم در نقاط مشخصی ایست بازرسی زده، ماشین های مردم را متوقف کرده و اقدام به گرفتن مدارک آنها می کنند. در این سلسله بازرسی ها تعدادی از مردم و جوانان دستگیر شده اند.

اعزام حدود ۲۰ خودروی یگان ویژه رژیم بسمت ورزنه

روز یکشنبه ۲۶ فروردین۹۷ نیروهای ضد شورش رژیم آخوندی برای جلوگیری از تظاهرات کشاورزان بجان آمده اصفهانی در ورزنه، بسمت این منطقه حرکت کردند.

تعداد خودروهای ضد شورش اعزامی به سمت ورزنه حدود ۲۰ماشین یگان ویژه همراه ۴اتوبوس می باشد.

حضور وحشت آلود ماموران رژیم برای جلوگیری از تجمع اعتراضی کشاورزان

روز یکشنبه ۲۶ فروردین۹۷ گله های ماموران سرکوبگر رژیم در وحشت از استمرار تظاهرات اعتراضی کشاورزان و مردم اصفهان در فلکه خوراسگان حاضر شده بودند.

 هجوم شبانه ماموران اطلاعاتی  به منازل کشاورزان  اصفهان و دستگیری تعدادی از آنها

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید