نیروهای سرکوبگر دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل را با خشونت با ماشین های شخصی بردند

0
1173
نیروهای سرکوبگر دانشجویان دانشگاه
نیروهای سرکوبگر دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل را با خشونت با ماشین های شخصی بردند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۹/۱-نیروهای سرکوبگر دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل را با خشونت با ماشین های شخصی بردند

نیروهای سرکوبگر دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل را با خشونت با ماشین های شخصی بردند
دانشجویان نوشیروانی که درحال تحصن ودرسرمای شدید بودند با حمله نیروهای بسیج و سرکوبگر امنیتی و نهادهای امنیتی دانشگاه مورد ضرب وشتم قرارگرفته و توسط نیروهای امنیتی با ماشین های شخصی بردند.
دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی اعلام کردند که نماز جمعه همراه با اعتراض دانشجویی خواهد بود نیروهای خودسر دانشجوهای معترض رو باماشین شخصی بردند.دانشجویان برای ادامه تحصن و اعتراضشان فراخوان دادند.

روز پنجشنبه ۱ آذر ۹۷ تحصن دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با دخالت نیروی سرکوبگر انتظامی و بسیجی ها به خشونت  کشیده شد. جوانان بابلی به حمایت از دانشجویان به جمع آنان پیوستند.خیابان شریعتی از میدان اوقاف تا میدان حمزه در شهر بابل را بطور کامل توسط ماموران یکان ویژه رژیم  بسته شد. ماموران رژیم دانشجویان معترض را بازداشت کرده و با ماشین های شخصی به مکان نامعلومی بردند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید