نیروهای حراست به خوابگاه یکی از دانشجویان دانشگاه تهران هجوم بردند

0
534
نیروهای حراست به خوابگاه یکی از دانشجویان
نیروهای حراست به خوابگاه یکی از دانشجویان دانشگاه تهران هجوم بردند

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۲/۵-نیروهای حراست به خوابگاه یکی از دانشجویان دانشگاه تهران هجوم بردند

نیروهای حراست به خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران هجوم بردند
براساس گزارشات رسیده امروز ۵اسنفند ۹۷ یک تیم از حراست و نفرات کارکنان اداره خوابگاه ها دانشگاه تهران با هجوم به خوابگاه یکی از دانشجویان متاهل بدون حکم قانونی، با شکستن در قصد جابه جایی وسایل و لوازم شخصی و خانوادگی ایشان را داشتند که با مقاومت ساکنان خوابگاه محل را ترک کردند.
در مقابل مسئولین دانشگاه تهران به جای پاسخگویی به مطالبات و تشکیل کمیته ویژه،نیروهای حراست و تیم تخلیه را به جای کمیته پیگیری روانه خوابگاه متاهلی جلال کردند.
دانشجویان خوابگاه جلال اعلام کرده اند در برابر این بی قانونی و تجاوز به حریم شخصی سکوت نخواهند کرد.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید