نیروهای ضد شورش با لباس زرد در استادیوم ورزشی نقش جهان اصفهان مستقر شدند

0
691

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۲۲-نیروهای ضد شورش با لباس زرد در استادیوم ورزشی نقش جهان اصفهان مستقر شدند

نیروهای ضد شورش با لباس زرد در استادیوم ورزشی نقش جهان اصفهان مستقر شدند

روز جمعه ۲۲ دیماه ، در استادیوم نقش جهان اصفهان ، مسابقه فوتبال برگزار شد. نیروهای ضد شورش و مزدوران انتظامی با لباس های زرد اما با تجهیزات و باتوم و کلاهخود، در نقاط مختلف استادیوم بخصوص روبروی جایگاه تماشاگران مستقر شدند تا هرگونه که اعتراضی صورت گرفت سرکوب کنند. خودروهای ضد شورش نیز در محلهای مختلف در بیرون ورزشگاه مستقر شده بودند .

در شروع استقرار این مزدوران که به ستون شده و در مکانهایشان مستقر میشدند حین حرکت آنان ، جوانان تماشاگر، به تمسخر میگفتند “ ۱، ۲ ، ۳ ،۴  “ و قدم رو آنان را به تمسخر میگرفتند.

شایان ذکر است که مردم قهرمان اصفهان درپی قیام های سراسری حضوری پرشور داشتند و برخواسته های برحق وخودشان پای فشردند .

همچنین اسایتد ودانشگاههای اصفهان نیز طی بیانیه هایی همبستگی و حمایت خودشان را ازاعتراضات برحق مردم اعلام داشتند .

اکنون نیز دراین استادیوم جوانان پرشور وغیور اصفهانی در ورزشگاه حضور بهم رسانده اند و دربخشی از شعارهایشان نیروهای سرکوبگر را به تمسخر گرفتند .

درطی قیامهای سراسری دیماه ۹۶ شهرهای استان اصفهان مانند قهدریجان ؛ تویسرکان ؛ شاهین شهر در درگیری های که داشتند تعدادی از جوانان غیور این شهرها بشهادت رسیدند.

نیروهای ضد شورش با لباس زرد در استادیوم ورزشی نقش جهان اصفهان مستقر شدند

نیروهای ضد شورش با لباس زرد در استادیوم ورزشی نقش جهان اصفهان مستقر شدند

https://youtu.be/oNXh-h8qUnk
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید